Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2006-10-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2006-10-18

Tre av fyra får jobb efter examen

Högskolan i Halmstad ligger strax över riksgenomsnittet bland landets lärosäten när det gäller hur snabbt studenterna får arbete efter examen.
Det visar en rapport om etableringen på arbetsmarknaden som Högskoleverket gjort.

Rapporten visar att 75 procent, det vill säga tre av fyra studenter, av dem som tog examen vid Högskolan i Halmstad läsåret 2002-2003 var etablerade på arbetsmarknaden 2004.
Riksgenomsnittet är 74 procent.
Högskoleverket pekar i sin rapport på att skillnaderna mellan lärosätena är relativt små och att de skillnader som finns kan ha olika förklaringar. Bland annat spelar naturligtvis arbetsmarknaden i närområdet en stor roll och även att olika branscher kan befinna sig i olika faser i konjunkturcykeln.
- Vi följer kontinuerligt upp hur snabbt våra studenter etablerar sig på arbetsmarknaden och Högskoleverkets siffror stämmer väl överens med våra egna uppföljningar. Det är värdefullt att på det här sättet också kunna jämföra med andra lärosäten och se att vi står oss väl, säger Marita Hilliges, ordförande i Utbildningsnämnden på Högskolan i Halmstad.
I år genomför Högskolan i Halmstad olika satsningar för att ytterligare stärka studenternas möjligheter att få arbete snabbt efter avslutad examen inom ramen för det så kallade Samverkansåret.
- Det innebär bland annat ett avstamp för att ytterligare utveckla något vi redan är bra på, nämligen att ha mycket samhällskontakter i utbildningen för att studenterna på ett tidigt stadium ska kunna etablera kontakter med framtida arbetsgivare, säger Marita Hilliges.
Högskolans grundutbildningsstrategi har som mål att alla utbildningarna ska ha tydliga inslag av samverkan med det omgivande samhället för att underlätta övergången till yrkeslivet.

Läs hela rapporten på www.hsv.selänk till annan webbplats

2006-10-18
Sidan uppdaterad 2006-10-18