Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2006-11-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2006-11-13

Tre miljoner till didaktikforskning

Vad händer i klassrummen när elevernas vardagskultur möter den ordinarie musikundervisningen? Högskolan i Halmstad har beviljats 3,3 miljoner kronor till ett forskningsprojekt om kunskapsbildningen i grundskolans musikundervisning.

Vetenskapsrådet beviljade nyligen 3,3 miljoner kronor till projektet "Marknadsestetik och vardagskultur i klassrummet - ett ideologiskt dilemma? Identitet, dominans och kunskapsbildning i grundskolans musikundervisning". Projektet kommer att löpa under tre år och leds av Claes Ericsson, universitetslektor på Sektionen för lärarutbildning.
Studien går i korthet ut på att ta reda på vad som händer när elevers vardagskultur omsätts i skolan - utifrån identitetsskapande, maktförhållanden och kunskapsbildning. Studiens fokus ligger på musikundervisningen.

- Elever blir allt mer influerade av omvärlden, till exempel genom medier och IT, och det innebär att eleverna inte alls är några oskrivna blad när de kommer till skolundervisningen. I studien ska vi studera eventuella kulturkrockar och hur de påverkar kunskapsbildningen. Musik är ett ämne där det ofta är tydligt att elevernas förväntningar och lärarnas idéer skiljer sig åt, säger Claes Ericsson.

Syftet med studien är också att beskriva hur kunskapsbildningen präglas av till exempel sociala, kulturella och ekonomiska förutsättningar.

Under ett läsår ska musikundervisningen i tre niondeklasser, med olika bakgrundsförutsättningar, dokumenteras genom videoinspelning. Detta ska sedan analyseras och diskuteras.

IDA LÖVSTÅL
2006-11-13
Sidan uppdaterad 2006-11-13