Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2006-03-30. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2006-03-30

Varför är yttrandefrihet bra?

Ulf Petäjä, doktorand vid Högskolan i Halmstad, har undersökt motiven till yttrandefrihet i ett demokratiskt samhälle i sin avhandling. Fredag den 31 mars disputerade han.

- I vårt samhälle betraktas yttrandefrihet som något självklart gott, och därför behöver den inte motiveras. I min avhandling utmanar jag det synsättet. Istället frågar jag mig: Varför är yttrandefriheten värdefull i ett demokratiskt samhälle, säger Ulf Petäjä.

I avhandlingen "Varför yttrandefrihet? Om rättfärdigandet av yttrandefrihet från fem centrala argument i den demokratiska idétraditionen" analyserar Ulf Petäjä de fem starkaste argumenten för yttrandefrihet och argumenterar sedan för att det finns en gemensam nämnare hos dem. Den gemensamma nämnaren är att de uttrycker att yttrandefriheten främjar en pålitlig kommunikationsprocess i samhället. Det betyder att yttrandefriheten är värdefull av skälet att den äger förmågan att utsätta medborgarna för informationsmångfald, samt att medborgarna utsätts för både ogillade och oväntade idéer.
- Det demokratiska samhället fungerar bättre om det finns en pålitlig kommunikationsprocess som förser medborgarna med största möjliga mångfald av skilda idéer och perspektiv, menar Ulf Petäjä.

I sin analys finner Ulf Petäjä även att det finns två huvudsakliga, konkurrerande, synsätt på yttrandefrihet. Dels kan man betrakta yttrandefrihet som en individuell rättighet, dels kan den uppfattas som främjande för det kollektivt goda. De analyserade argumenten ses vanligen som politisk liberala och därmed borde de också uttrycka att yttrandefrihet motiveras med utgångspunkt från individualistiska utgångspunkter. Petäjä finner dock att majoriteten av de analyserade argumenten uttrycker att yttrandefrihet motiveras med skälet att det är det kollektivt goda som främjas, snarare än att motiveras med skälet att det är en individuell rättighet.
- Argumenten är således inte så "liberala" som man kanske kan tro, säger han.

Disputationen ägde rum vid Växjö universitet fredag den 31 mars. Opponent var professor Jörgen Hermansson, Uppsala universitet.

2006-03-30

Ulf Petäjä disputerar på sin avhandling om yttrandefrihet.

Ulf Petäjä disputerar på sin avhandling om yttrandefrihet.

Sidan uppdaterad 2006-03-30