Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2006-02-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2006-02-28

Workshop om äldres mentala hälsa

Vad bidrar till det goda åldrandet? Vilka faktorer får oss att leva inte bara fler år, utan fler friska år? Det var två frågor i fokus vid en workshop på Högskolan i Halmstad den 28 februari.

Workshopen, som lockade drygt 70 personer, vände sig framför allt till kommunens politiker, tjänstemän och äldrevårdspersonal.

- En allt större del av befolkningen blir äldre. Detta är aktuella frågor som det finns ett stort intresse för. Genom den här workshopen vill vi informera om aktuell forskning kring äldres mentala hälsa och kopplingen till livsstil och fysisk aktivitet, säger Magnus Lindwall, universitetslektor och en av dem som arrangerat dagen.

Under workshopen informerade Mikael Rennemark, universitetslektor vid HH, om den nationella svensk äldrestudien SNAC (Swedish national study of Aging and Care). Studien startade 2001 på initiativ av regeringen för att ge svar på hur framtida behov av vård kommer att se ut och hur de ska tillgodoses. Magnus Lindwall presenterade sedan aktuell forskning om hur fysisk aktivitet och livsstil påverkar den mentala hälsan. Dagen avslutades med frågor och diskussioner.

Workshopen arrangerades av forskningsmiljön Centrum för idrotts- och hälsoforskning, CIHF, vid Högskolan i Halmstad.

Fotnot. Läs mer om SNAC på www.snac.orglänk till annan webbplats

2006-02-28

Sidan uppdaterad 2006-02-28