Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-03-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-03-01

Anna Hedh föreläser om människohandel

På Internationella kvinnodagen den 8 mars kommer EU-parlamentariker Anna Hedh (s) till Högskolan. En av de jämställdhetsfrågor som engagerar henne mest är människohandel och under föreläsningen i Malcussalen ska hon visa filmen Not for sale, som handlar om trafficking och prostitution. Anna Hedh kommer också att ta upp andra angelägna jämställdetsfrågor som debatteras i EU.

Hur länge har du suttit i EU-parlamentet?
– I 2,5 år. Jag sitter i Inre marknadsutskottet och i Utskottet för jämställdhet mellan kvinnor och män, eller Kvinnoutskottet som det kallas.

Vilka frågor arbetar Kvinnoutskottet med?
– Den senaste tiden har vi jobbat med Roadmappen (färdplan för jämställdhet) där vi försöker få in jämställdhetstänket i alla medlemsländer. Vi har också jobbat med de turkiska kvinnornas roll. Inför Turkiets medlemskap i EU gör vi varje år en rapport om kvinnorna i Turkiet. Utvecklingen är intressant, landet har ögonen på sig och tvingas till förändringar. Kvinnorna har fått det något bättre, även om det fortfarande finns stora problem med bland annat våld mot kvinnor, månggifte och hedersmord. Rapporterna har hjälpt till att stärka kvinnoorganisationerna som fått vara med föreslå lagändringar på flera områden.

Vilka jämställdhetsfrågor anser du själv vara mest angelägna?
– Jag jobbar mycket med människohandeln. Inom EU finns två läger när det handlar om människohandel. Alla är emot det som kallas den ofrivilliga människohandeln, sedan finns det dem som tycker att det är helt okej med frivillig människohandel - det vill säga prostitution. Men det finns ingen frivillig prostitution tycker jag och arbetar mycket med att förändra den synen.
– Den ekonomiska ojämställdheten är annat som jag tycker är viktigt, som lönegapet mellan kvinnor och män. I medlemsländerna tjänar kvinnor i genomsnitt 15 procent mindre än män.

Vad ska du prata om när du kommer till Högskolan i Halmstad?
– Främst människohandeln. Jag har tänkt att visa filmen Not for sale, som handlar om trafficking och prostitution, och ha en diskussion runt filmen efteråt. Jag kommer också att allmänt prata om EU:s jämställdhetsarbete och presentera en ny broschyr som tar upp flera viktiga punkter som lagstiftning, abortfrågan, hur man kombinerar arbete och familj, kvinnorepresentation och mäns våld mot kvinnor.

NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN
2007-03-01

Plats: Malcussalen, Högskolan i Halmstad
Tid: 13.30–16.00

Föreläsningen är ett samarrangemang mellan Högskolans JäMå-råd och NTG Jämställdhet ARGUS. NTG Jämställdhet ARGUS är en Nationell Temagrupp inom EU:s Equalprogram vars sekretariat finns på Högskolan. Läs mer på www.ntgequality.selänk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2007-03-01