Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-02-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-02-12

Energimässa på Högskolan

Den 9–10 februari hölls en energimässa på Högskolan i Halmstad. En av de medverkande var universitetsadjunkt Göran Sidén, som föreläste om hållbar energiförsörjning.

Under mässan deltog ett tiotal lokala företag inom energiområdet samt Konsument Halmstads energirådgivare. Det hölls även en del föreläsningar.

En av föreläsarna var Göran Sidén, universitetsadjunkt på Högskolan i Halmstad, som berättade om framtidens hållbara energiförsörjning.

Hur ser framtiden ut för vår energiförsörjning, tror du?


– Vi står helt klart inför en jättestor omställning av energisystemen till förnybara alternativ, i Sverige och i hela världen. Kyotoavtalet är bara en liten början. Klimatförändringarna och miljödebatten är en viktig orsak men det är också en ekonomisk fråga, länderna vill inte vara beroende av import och höjda priser på till exempel oljan.

Hur är läget i Sverige?


– Vi har goda förutsättningar att klara en omställning. Bioenergi är redan vår näst största energikälla, efter oljan, och jag är säker på att den kommer att öka mer. Vi måste också förändra vårt sätt att slösa med energin. En studie som gjorts vid Linköpings universitet visar att de tillverkande industrierna skulle kunna halvera sin elförbrukning. Om vi lär oss att spara på energin och bygger ut vindkraften tror jag att vi skulle kunna bli självförsörjande. I dag importeras ungefär 50 procent av energin i Sverige, och självförsörjande har vi inte varit sedan 1800-talet. Men förändringar kräver kloka beslut, och det är en politisk fråga.

Den svenska energidebatten har varit mycket fokuserad på kärnkraft. Hur ser du på den?
– Jag tror att vi de närmaste åren kommer att få se hur kärnkraften ökar i både Sverige och EU, och vi kommer nog att få se några fler kärnkraftverk byggas i Europa. Men egentligen finns där inte så mycket att hämta. Även detta är en begränsad energikälla, uranet kommer på sikt att ta slut.

IDA LÖVSTÅL
2207-02-12

Fotnot. Energimässan arrangerades i samarbete mellan Högskolan i Halmstad och Konsument Halmstad.

Göran Sidén, en av föreläsarna på energimässan.

Göran Sidén, en av föreläsarna på energimässan.

Sidan uppdaterad 2007-02-12