Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-06-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-06-04

Fåhréstipendier till utvecklingsingenjörer

Den 2 juni delades stipendier på sammanlagt 335 000 kronor ut till utvecklingsingenjörer vid Högskolan i Halmstad. Amelie Fogelberg och Magdalena Andersson belönades med 100 000 för bästa examensarbete.

Prispengarna kommer från en donation av den bortgångne lektorn Sten Fåhré. Stipendierna, som är predestinerade till studenter på Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad, är de klart största till ett enskilt studieprogram i Sverige.

STIPENDIATER LEKTOR STEN FÅHRÉS MINNESFOND, 2 JUNI 2007:

Bästa examensarbete

Första pris, 100 000 kr
Projekt: SD Com
Studenter: Amelie Fogelberg och Magdalena Andersson
Handledare: Fawzi Halila
Motivering: "Att inte kunna kommunicera med demenssjuka personer är svårt för vårdpersonalen men ännu svårare för anhöriga. Studentgruppen har genom ett omfattande och kreativt arbete som bygger på tidigare forskning utvecklat en helt ny produkt som ska underlätta kommunikation med demenssjuka. Studentgruppen har också skapat ett stort nätverk som är nödvändigt för spridning och marknadsframgång av produkten."

Andra pris, 50 000 kr
Projekt: Slockna
Studenter: Anders Bergmark och Markus Ferdinandsson
Handledare: Fawzi Halila
Motivering: "En stor andel av bränder i hemmet startar vid spisen och orsaker omfattande materiella och personliga förluster. Studentgruppen har utvecklat en hel ny produkt som släcker spisbränder automatiskt och på ett effektivt sätt. Produkten är enkel, tillförlitlig och billig som innehåller ett antal innovativa komponenter."

Tredje pris, 20 000 kr
Projekt: LightRail
Studenter: Philip Svenningsson och Martin Strebel
Handledare: Jonas Rundquist
Motivering: "Trivsel och samvaro kan fortleva även när växthuseffekten kräver effektiva lösningar. Studenterna har med stor energi och skickligt projektledarskap tagit sig an ett problem som är viktigt både globalt och för det lokala näringslivet. Projektet har inneburit teknologival, smarta konstruktionslösningar, design och marknadsföring, och har dessutom lett fram till två patent och flera mönsterskydd. Kort sagt; ett varmt och lysande projekt i ett rum av obehandlad furu."

Hedersomnämnande (delad fjärdeplats), 5 000 kr
Projekt: BVC (Baby Versatile Carrier)
Studenter:  Fredrik Lundin och Jonas Wilsby
Handledare: Joakim Tell
Motivering: "Jonas Wilsby och Fredrik Lundin har genom hela projektet arbetat metodiskt och visat prov på färdigheter inom produktutvecklingsarbetets många olika delområden. Resultatet av all den tid och tankemöda som har lagts ner i projektet har resulterat i att projektets mål har uppnåtts genom en dokumenterad produkt färdig för produktion och lansering på marknaden."

Projekt: SSP (Safe Sleeping Position)
Studenter: Pontus Håkansson och David Knutsson
Handledare: Joakim Tell
Motivering: "Pontus Håkansson och David Knutsson är två duktiga och ambitiösa studenter som har arbetat med projektet SSP (Safe Sleeping Position) tillsammans med Volvo personvagnar. Projektresultatet är att med pneumatiskt uppblåsbara kuddar säkerställa ett barn i sidled i förhållande till bilbältet i baksätet på en bil. Båda studenterna har varit den drivande kraften bakom projektet, gällande allt ifrån generandet av idéer och del lösningar fram till prototypbygget, vilket resulterat i så pass bra produkt att uppdragsgivaren kommer att fortsätta med utvecklingen av projektet."

Projekt: Filterrensning
Studenter: Ted Davidsson och Johan Wörman
Handledare: Hans-Erik Eldemark
Motivering: "Från analys och undersökning till utveckling av en lösning som är anpassad till uppdragsgivarens höga kvalitetskrav har en kreativ lösning på ett problem hittats. Lösningen är unik i branschen men är användbar även i andra sammanhang. Problemet har lösts med målmedvetenhet och stort engagemang."

Bästa student

Första pris, 50 000 kr
Magdalena Andersson

Andra pris, 20 000 kr
Amelie Fogelberg

Tredje pris, 10 000 kr
Pontus Håkansson

Bästa produktförnyelseprojekt (årskurs 2)

Första pris, 20 000 kr
Projekt: FlexKon
Studenter: Petra Nilsson, Anna Sannö, Magnus Segergren och Anders Lindsten
Handledare: Leif Nordin
Motivering: "Studenterna har genom ett mycket aktivt och kreativt ingenjörsarbete dels utvecklat en flexibel konsollösning för montering av lådor och liknande på lastbilens sidor och dels tagit fram en mycket förenklande limningsmetod för montering av dessa. Lösningarna är i princip färdiga att tas i produktion. Projektet är synnerligen väl genomarbetet."

Andra pris, 10 000 kr
Projekt: Ryds Rufflucka
Studenter: Philip Ahlström, Max Bolin Olsson, Lisa Jonsson och Bruno Jaric
Handledare: Hans-Erik Eldemark
Motivering: "Ett omfattande projekt med flera utmaningar fick genom projektgruppens metodiska arbete en lösning med god koppling mot uppdragsgivarens behov. Projektgruppen fick stor frihet som de använde för att hitta kreativa, anpassade och smakfulla lösningar för att bl.a. minska skrammel och eliminera  klämrisker. Till detta lade de en användbarhet, ekonomi och en utformning som låg i linje med företagets produktprofil. Projektgruppen arbetade metodiskt och dokumenterade projektet på ett förtjänstfullt sätt."

Tredje pris, 5 000 kr
Projekt: Smooth Lock
Studenter: John Färnstrand, Thomas Nilsson och Victor Webb
Handledare: Leif Nordin
Motivering: "Studenterna har genom idogt och kreativt arbete samt på ett ingenjörsmässigt sätt utvecklat ett öppningsbart fäste för frontbygeln för barnkärror i samarbete med Emmaljunga barnvagnar. Konstruktionen är färdig att tas i bruk."

Bästa företagsutvecklingsprojekt (årskurs 2)

Första pris, 20 000 kr
Projekt: Skandinaviska Kraftprodukter AB
Studenter: Gustaf Tångne, Anders Lindsten, Philip Ahlström och Victor Åkesson
Handledare: Pia Arborelius
Motivering: "Väl sammanhållet projekt, med en tydlig röd tråd. Analyserna av företaget har använts väl och sammanställts i en mycket bra utvärderingsmatris. Logiska och användbara förbättringsförslag."

Andra pris, 10 000 kr
Projekt: Östras bröd
Studenter: Petra Nilsson, Johan Johansson, John Färnstrand och Bruno Jaric
Handledare: Pia Arborelius
Motivering: "Mycket snyggt och väl genomfört projekt. Analyserna mynnar ut i tydliga och offensiva förbättringsförslag."

Tredje pris, 5 000 kr
Projekt: Halmstads Tryckeri AB
Studenter: Maj-Britt Voldby, Johan Norberg, Abdullah Sediqi och Kristoffer Nilsson
Handledare: Nils Ola Hessel
Motivering: "Gruppen har systematiskt och disciplinerat arbetat med Halmstad Tryckeri AB. Analyser och utvärderingar har på ett kreativt sätt lett fram till flera intressanta förhoppningsvis användbara idéer. Bland dessa märks att förena digitaltryck med personliga plasttryck och merförsäljning genom komplementprodukter."

Frågor kan besvaras av Leif Nordin, 070-547 22 16.

Halmstad 2007-06-04

Magdalena Andersson och Amelie Fogelberg fick stipendium på 100 000 kr för bästa examensarbete. De fick även första respektive andra pris i kategorin "bästa student".

Magdalena Andersson och Amelie Fogelberg fick stipendium på 100 000 kr för bästa examensarbete. De fick även första respektive andra pris i kategorin "bästa student".

Sidan uppdaterad 2007-06-04