Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-01-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-01-03

Gemensam utveckling ger äldre tryggare vardag

Behovet av tjänster och produkter som ökar tryggheten i vardagen växer i takt med att andelen äldre människor i samhället blir fler. Nu startar projektet Trygg hemma - leva och bo, där användare, forskning och näringsliv arbetar tillsammans för att ta fram nya lösningar och höja utvecklingstakten på området.

Hela västvärlden står inför en stor utmaning nu när andelen äldre människor ökar mycket starkt. En konsekvens av den utvecklingen är att man bor kvar hemma längre än idag, även om man drabbats av vissa funktionsnedsättningar. Därför behövs nya lösningar för att vi ska klara boende, vård och omsorg på ett värdigt sätt.

Nya produkter och tjänster


Hälsoteknikalliansen, där Högskolan i Halmstad ingår, har under flera år arbetat med utveckling av produkter och tjänster inom vård och omsorg. Nu startar nätverkets största projekt hittills: Trygg hemma – leva och bo. Målet är att ta fram tekniska lösningar så att fler människor kan bo kvar hemma så länge som möjligt. Tekniken ska utformas av omsorgspersonal, äldre, anhöriga, forskare och företag gemensamt.

– Det unika med projektet är att det tar fasta på hela utvecklingsprocessen, från idé till produktutveckling vidare till implementation, utbildning och användning, säger Roland Thörner, som har Högskolans och IDE-sektionens uppdrag att arbeta med Hälsoteknikalliansen i den här frågan.

Testmiljö på Nissastrand


En viktig del är att skapa realistiska test- och utvecklingsmöjligheter. Under våren byggs en utvecklingsmiljö i en lägenhet på Nissastrand, som ska fungera som ett nav i projektet.

– Tillkomsten av nya produkter ska styras av behoven. Om man som äldre ska bo kvar hemma måste man bland annat tillgodose människors behov av trygghet. Teknik som kan stötta detta gäller exempelvis larm som garanterar att ingen ska behöva bli liggande efter ett fall i hemmet, säger Ann-Mari Bartholdsson, huvudprojektledare på Hälsoteknikalliansen.

Larm och kommunikation


Det kan alltså handla larm av olika slag, men också om lösningar som kan innebära nya sätt att kommunicera eller skapar mer glädje i tillvaron. Framför allt finns det många aspekter att ta hänsyn till vid utvecklingen av nya produkter och tjänster.

– Ska man leva och vara trygg hemma ska man naturligtvis kunna gå ut också. Om man ska känna sig trygg med hela livssituationen måste en del av tekniken kunna följa med personen, säger Nicholas Wickström, forskningsansvarig inom området på Högskolan.

Projektets pilotfas inleds nu och pågår åtta månader. Lägenheten på Nissastrand kommer att visas upp i samband med en bostadsmässa 22–26 augusti 2007.

Halmstad 2007-01-03

Ann-Mari Bartholdsson, Roland Thörner och Nicholas Wickström.

Ann-Mari Bartholdsson, Roland Thörner och Nicholas Wickström.

Sidan uppdaterad 2007-01-03