Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-07-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-07-02

Halmstad ska bli en bättre studentstad

Studenterna trivs i Halmstad men efterlyser fler bostäder och en ökad kontakt med näringslivet. Utredningen ”Den ljusnande framtid är vår” handlar om hur Halmstad ska bli en bättre studentstad.

Katarina Nilsson är före detta kårordförande och arbetar idag som studentsamordnare på Halmstads kommun. Hon har på uppdrag av Högskolan och kommunen undersökt hur Halmstad kan bli en mer attraktiv studieort och nyligen presenterades resultaten i en rapport.

Bostäder ska prioriteras


Rapporten pekar ut fyra huvudområden som är särskilt viktiga att arbeta med – bostäder och kommunikationer, näringsliv och arbete, information samt sociala frågor och fritid.

– En av de viktigaste frågorna är att studenterna har någonstans att bo. Halmstad är en populär stad att flytta till och det påverkar bostadsläget. Studenterna måste finnas i de långsiktiga bostadsförsörjningsplanerna i kommunen, säger Katarina Nilsson.

Kommunikationer är ett annat område som bör prioriteras, enligt rapporten, eftersom många studenter pendlar och är beroende av transporter till och från Halmstad.

Vill ha näringslivskontakter


Hela 96 procent av studenterna anser att det är viktigt med arbetslivskontakter inom utbildningen. Men övervägande delen av studenterna är pessimistiska till möjligheterna till att få sommarjobb, praktikplats eller arbete efter examen i Halmstad. Endast 15 procent tror att möjligheterna att få jobb i Halmstad efter studierna är ganska eller mycket bra.

– Här är det viktigt att öppna för mer praktik och examensarbeten i både offentlig verksamhet och näringslivet. Vi måste också lyfta frågan om möjliga karriärvägar i Halmstad efter studierna, säger Katarina Nilsson.

Rapporten efterlyser också bland annat en gemensam marknadsföringsplan över Halmstad som studentstad och insatser för att göra Halmstad till en mer levande året runt-stad.

Halmstad rankades lågt


Utredningen baseras på studentenkäter och intervjuer med representanter från Högskolan, Militärhögskolan, Kåren och kommunen. Den innehåller även jämförelser med hur andra högskolekommuner arbetar och en översikt över hur Sveriges förenade studentkårer, SFS, och tidningen Studentliv bedömer bra studieorter.

– När tidningen Studentliv år 2004 rankade Sveriges studentstäder kom Halmstad på plats 37 av 39. Det var ett dåligt resultat och det blev startskottet för en gemensam satsning på att lyfta studentfrågorna, säger Katarina.

Våren 2005 bildades Studentrådet med representanter från kommunen, Kåren och Högskolan, och i oktober 2006 anställdes Katarina Nilsson som studentsamordnare på kommunen.

Utredningen kommer framöver att ligga till grund för ett fördjupat samarbete. Studentrådet kommer att under hösten att fungera som en styrgrupp för arbetet, med kommunchef Christian Alexandersson, rektor Romulo Enmark, kårordförande samt representanter för Militärhögskolan och dess studenter. Till styrgruppen ska knytas fyra arbetsgrupper, ett för varje prioriterat huvudområde.  

– Det är kul att se hur mycket som har hänt på kort tid. I dag är det en fråga som prioriteras högt av alla parter, inte minst av politikerna i Halmstad, säger Katarina.

IDA LÖVSTÅL
2007-07-02

Läs mer och se rapporten på Halmstads kommuns webbplats.länk till annan webbplats

 Nu intensifieras arbetet med att göra Halmstad till en bättre studentstad.

Nu intensifieras arbetet med att göra Halmstad till en bättre studentstad.

Katarina Nilsson, studentsamordnare på Halmstads kommun.

Katarina Nilsson, studentsamordnare på Halmstads kommun.

Sidan uppdaterad 2007-07-02