Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-03-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-03-26

Högskolan bäst på samverkan med arbetslivet

Högskolan i Halmstad är bäst i landet när det gäller samverkan mellan arbetslivet och grundutbildningen i statsvetenskap. Även utbildningen i medie- och kommunikationsvetenskap rankas högt bland Sveriges lärosäten. Det visar en undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort.

Högskolan i Halmstad arbetar sedan lång tid tillbaka med att på olika sätt stärka kopplingen mellan det omgivande samhället och grundutbildningen. Under 2006 intensifierades insatserna ytterligare under ett speciellt samverkanstema. Nu visar Svenskt Näringslivs undersökning att arbetet ger resultat, när Högskolan i Halmstad rankas högst av alla svenska lärosäten när det gäller omfattningen av kontakterna mellan arbetslivet och det statsvetenskapliga programmet.

– Detta är ett utslag av en regional högskolas fördelar gentemot de stora lärosätena. Vi har en helt annan kontaktyta gentemot lokala företag, myndigheter och organisationer, säger Hans Bengtsson, studierektor i statsvetenskap på Högskolan i Halmstad.

– Vi har även en väldigt utvecklad samverkan med andra lärosäten och omvärldskontakter på många olika sätt. Bland annat genom vår uppdragsutbildning som för in kompetens i utbildningen på flera plan, fortsätter han.

Grunden för det statsvetenskapliga programmets framgångar är emellertid att det på magisternivå ingår en poängsatt praktiktermin, vilket lett till att många studenter slussas ut i arbetslivet eller på annat sätt får värdefulla kontakter redan under studietiden. Oskar Swärd är en av dem. Han gör nu ett utredningsarbete för HFAB på halvtid, samtidigt som han avslutar sin magisterutbildning.

– Jag kom i kontakt med HFAB när jag skulle skriva min C-uppsats och gjorde sedan min praktik hos dem, det blev som en naturlig fortsättning och ett bra sätt att fördjupa min studie, säger Oskar Swärd. Det har gett mig möjlighet att hitta min egen nisch, men det var också betydelsefullt att få känna att man klarar av att genomföra projektet och på så sätt visa vad Högskolan har att erbjuda.

Även utbildningen inom medie- och kommunikationsvetenskap på Högskolan rankas högt för omfattningen av kontakterna med arbetslivet. Av samtliga utbildningar kommer Halmstad på sjätte plats. Även inom detta område ingår en hel termin praktik.

Halmstad 2007-03-26

Sidan uppdaterad 2007-03-26