Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-04-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-04-18

Högskolan förekommer kritik från Högskoleverket

Högskoleverket kritiserar i en rapport utbildningen i konstvetenskap vid Högskolan i Halmstad.
– Vi har redan vidtagit åtgärder för att rätta till de brister som Högskoleverket pekar på, säger Hugo Palmsköld, chef för Sektionen för humaniora vid Högskolan.

Det är främst bristen på fast anställda lärare inom ämnet konstvetenskap som Högskoleverket kritiserar.
– Vi räknar med att ha en tillsvidareanställd lektor redan vid halvårsskiftet, säger Hugo Palmsköld.

Högskoleverket pekar också på dålig forskningsanknytning i grundutbildningen. Vid tillsvidareanställning ingår dock forskning enligt det lokala arbetstidsavtalet.

– Forskningstid är avsatt under året för att den tillsvidareanställda adjunkten i konstvetenskap ska kunna färdigställa sin avhandling och disputera, säger Hugo Palmsköld.  

Ytterligare en brist skulle vara att det inte görs systematiska kursutvärderingar efter varje delkurs, vilket inte heller stämmer idag då Högskolan som helhet håller på att införa ett system med webbaserad kursutvärdering.

Högskolan i Halmstad erbjuder kurser i konstvetenskap som fristående kurs upp till c-nivå. Ämnet kan antingen vara huvudämne i en kandidatexamen eller i kultur- och kommunikationsprogrammet. Utbildningen är profilerad mot svenskt måleri, skulptur och grafik från 1800-talet och framåt.

– Vi är stolta över ämnets profilering, som har banat väg för omvärldskontakter och samverkan med kulturinstitutioner i utbildningen, säger Hugo Palmsköld.  

För ytterligare information kontakta:
Hugo Palmsköld, chef Sektionen för humaniora, 070-570 04 81
Marita Hilliges, ordförande Utbildningsnämnden, 070-577 71 31

Halmstad 2007-04-18

Sidan uppdaterad 2007-04-18