Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-06-25. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-06-25

Högskolan i Halmstad blir bas för IMER-förbundet

Vid årsskiftet får IMER-förbundet sin hemvist på Högskolan i Halmstad. IMER står för ”Internationell migration och etniska relationer” och är ett nätverk för forskare inom området.

Högskolan i Halmstad tilldelades nyligen 450 000 kronor av FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, för att under tre år ha hand om värdskapet för förbundet. Det innebär att förbundet i januari 2008 flyttar basen från Etnologiska institutionen vid Lunds universitet till Högskolan i Halmstad.

Att flytten går till just Halmstad har att göra med att förbundet ordförande, etnolog Kristina Gustafsson, är verksam som lektor på Sektionen för humaniora på Högskolan.

– Tanken är att värdskapet ska vandra mellan olika högskolor och universitet. Det ska öka delaktigheten och bidra till att föra fram frågorna på olika håll, säger hon.

Tvärvetenskapligt nätverk


Förbundet är tvärvetenskapligt och har ett 100-tal medlemmar i hela Sverige. Nätverket vänder sig till forskare inom internationell migration och etniska relationer, till exempel inom områdena statsvetenskap, etnologi, medicin, sociologi och historia.

– Tanken med förbundet är att skapa kontakter mellan forskare, men också med professionellt yrkesverksamma. Vi vill fånga upp vad som är aktuella frågor i yrkeslivet samtidigt som vi vill få ut den forskning som bedrivs. Forskning och yrkesverksamhet får inte bli två skilda världar, säger Kristina Gustafsson.

Konferenser för forskare och yrkesverksamma


Förbundets arbetar bland annat med att hålla konferenser och forskarskolor för doktorander. I januari 2008 hålls en forskarskola i Stockholm och året därefter är det dags för en större konferens, eventuellt på Högskolan i Halmstad. Till konferenserna bjuds både forskare och yrkesverksamma personer från till exempel skolor och myndigheter.

IDA LÖVSTÅL
2007-06-25
Kristina Gustafsson, ordförande i IMER-förbundet

Kristina Gustafsson, ordförande i IMER-förbundet

Sidan uppdaterad 2007-06-25