Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-06-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-06-26

Högskolan i Halmstad får ge masterexamen

Högskolan i Halmstad får rättigheter att utfärda masterexamen inom datateknik samt innovationsledning och affärsutveckling. Däremot får Högskolan inte rätt att utfärda civilekonomexamen. Det offentliggjorde Högskoleverket den 26 juni.

– Att vi nu beviljas masterexamensrättigheter är mycket glädjande. Det är en officiell bekräftelse på vår kompetens inom våra styrkeområden, säger Marita Hilliges, prorektor på Högskolan i Halmstad.

Högskolan får rättigheter att utfärda masterexamen inom dels datateknik, dels innovationsledning och affärsutveckling. Det är områden där Högskolan sedan lång tid har kompetenta och aktiva forskargrupper samt en nära anknytning mellan utbildning och forskning.

Den nya masterexamen införs vid svenska lärosäten 1 juli 2007. Universitet och högskolor med vetenskapsområde får automatiskt examensrätt medan övriga lärosäten, däribland Halmstad, har fått lämna in ansökningar och prövas. Totalt har 32 ansökningar fördelade på tio lärosäten prövats och två tredjedelar har klarat Högskoleverkets krav.

Avslag på civilekonomansökan


Högskoleverket har även prövat vilka högskolor och universitet som får rätt att utfärda den nya civilekonomexamen. Av de 23 lärosäten som har ansökt beviljades endast sex universitet. Högskolan i Halmstad hör till de lärosäten som får avslag.

– Vår bedömning är att vi är ett av de lärosäten som ligger bäst till inför en kommande ansökan. Vi uppfyller Högskoleverket krav på bredd, innehåll och yrkesrelevans. Vår enda svaga punkt är lärarkapaciteten inom redovisning. Det är något vi är medvetna om och vår avsikt är att göra de rekryteringar som fordras, säger Per-Ola Ulvenblad, chef för Sektionen för ekonomi och teknik.

Civilekonomexamen är en ny yrkesexamen på avancerad nivå i den nya utbildnings- och examensstruktur som införs 1 juli 2007. För att få utfärda denna examen måste samtliga lärosäten ansöka om examensrätt hos Högskoleverket. I mars lämnade Högskolan i Halmstad in sin ansökan.

– Vi vet nu vilka krav vi måste uppfylla för att få rättigheterna. Vår avsikt är att så snart som möjligt leva upp till dessa krav och sedan skicka in en förnyad ansökan, förhoppningsvis redan i höst, säger Per-Ola Ulvenblad.  

IDA LÖVSTÅL
2007-06-26

Se pressmeddelande på Högskoleverkets webbplatslänk till annan webbplats

För ytterligare information, kontakta:
Per-Ola Ulvenblad, chef för Sektionen för ekonomi och teknik, tfn 070-316 86 86 (Masterexamensrättigheterna inom innovationsledning och affärsutveckling samt civilekonomexamen)

Magnus Larsson, chef för Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik, tfn 070-27 48 179 (Masterexamensrättigheterna inom datateknik)

Marita Hilliges, prorektor på Högskolan i Halmstad, tfn 070-577 71 31 (högskoleövergripande frågor)

Sidan uppdaterad 2007-06-26