Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-05-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-05-08

Högskolan i Halmstad näst bäst på studentstöd

Högskolan i Halmstad är näst bäst i landet på att stötta sina studenter. Det visar en kartläggning som Högskoleverket gjort av studentstödet vid svenska lärosäten. Linköpings universitet hamnar på första plats och Högskolan i Halmstad på andra plats tillsammans med KTH, Lunds, Göteborgs och Umeå universitet.

– Vi är jätteglada! Vi har av tradition ett stort intresse för de här frågorna och de som arbetar med studentstödet gör ett mycket gott jobb, säger Romulo Enmark, rektor vid Högskolan i Halmstad.
  

Stödet varierar


Det är på initiativ av studentrepresentanter som Högskoleverket, HSV, har gjort en utvärdering av studentstödet vid svenska högskolor och universitet. Studievägledning, karriärvägledning och studenthälsovård är viktiga för studenternas välmående och prestationer. Men hur bra stödet fungerar varierar, enligt rapporten, kraftigt mellan olika högskolor.
  
Expansionen av antalet utbildningsplatser och den breddade rekryteringen ställer nya krav på högskolornas stödfunktioner. I granskningen framkommer dock tydligt att ledningarnas engagemang och ansvar måste öka. Särskilt viktigt är det att ledningarna ser till att alla studenter får ett likvärdigt stöd. Idag brister också ofta uppföljningen av verksamheten.
  

Beröm för uppföljningar


Linköpings universitet hamnar på första plats i utvärderingen och Högskolan i Halmstad delar andra platsen med KTH, Lunds, Göteborgs och Umeå universitet, som alla får beröm för dokumenterade mål och strategier. När det gäller uppföljning finns det dock skillnader och HSV skriver i rapporten: "Här vill vi främst lyfta det systematiska arbetet med utvärdering och uppföljning som sker vid Högskolan i Halmstad". Halmstad får särskilt beröm för sina breda studentundersökningar för att utvärdera kvaliteten.
  

Karriärvägledning gott exempel


Enligt rapporten är Halmstad och KTH särskilt bra på att informera studenterna om stödverksamheten. Även Högskolans arbete med karriärvägledning lyfts fram som ett gott exempel. HSV skriver i rapporten: "Vid detta lärosäte menar vi att man verkar ha lyckats med att integrera studievägledning och karriärvägledning till en fungerande enhet. En sådan ambition finns vid flera lärosäten, men våra erfarenheter är att den inte alltid stämmer överens med det stöd som faktiskt ges till studenterna."
  
Halmstad 2007-05-08

Läs rapporten på Högskoleverkets webbplatslänk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2007-05-08