Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-04-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-04-10

Högskolan satsar på nischade engelskakurser

I höst startar Högskolan i Halmstad fyra distanskurser i engelska med unika specialinriktningar. En av dem är "Medical English" som vänder sig sjuksköterskestudenter och anställda inom sjukvården.

– Intresset för praktisk engelska har ökat. Det märks att fler vill ha kunskap som de kan använda i sina jobb. Affärsengelska har till exempel blivit en av våra mest populära kurser med ungefär 120 studenter på a-nivån, säger Chris Allen, lärare i engelska på Sektionen för humaniora.
  
De nya kurserna genomförs på kvartsfart och på distans och tanken är att man ska kunna läsa dem parallellt med ett arbete eller en annan utbildning.
  

Engelska för forskare


En av kurserna, "English for Researchers", vänder sig speciellt till doktorander, postdoc och andra som vill publicera texter på engelska. Kursen tar upp avancerat vetenskapligt skrivande och praktiska frågor om hur man författar forskningsansökningar. Kursen är tvärvetenskaplig och är alltså öppen för alla, oavsett forskningsområde.
  
En annan kurs, "English for the Financial Sector", vänder sig till människor som arbetar inom ekonomibranschen eller studenter som läser till exempelvis ekonom eller revisor. Kursen kommer att behandla rapportskrivning och engelsk terminologi inom bokföring, revision och redovisning.
  

Teknik och sjukvård


"English for Science and Technology" är en tredje kurs som är inriktad mot teknisk och naturvetenskaplig engelska. Kursen kommer bland annat att ta upp hur man skriver rapporter och handböcker, hur man beskriver tekniska produkter och marknadsför tekniska innovationer.
  
En fjärde kurs, "Medical English" vänder sig till studenter och anställda inom sjukvården. Den ger en introduktion till medicinsk fackterminologi och ger kunskap om dokumentation och rapportskrivning inom sjukvården.
  
– En tänkbar målgrupp kan vara sjuksköterskestudenter som har planer på att åka utomlands och jobba efter utbildningen. Då behövs den här typen av språkkunskaper, säger Chris Allen.    
  
Chris Allen kommer att hålla i undervisningen på samtliga kurser. Förutom att han är engelsman och har disputerat i språkvetenskap är han även utbildad geolog.
  
IDA LÖVSTÅL
2007-04-10
Chris Allen håller i höst engelskakurser inriktade mot finanssektorn, sjukvården, teknikområdet och vetenskapligt skrivande.

Chris Allen håller i höst engelskakurser inriktade mot finanssektorn, sjukvården, teknikområdet och vetenskapligt skrivande.

Sidan uppdaterad 2007-04-10