Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-03-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-03-09

Högskolans ekonomi står sig väl bland svenska lärosäten

Högskolan i Halmstads ekonomiska resultat 2006 står sig väl jämfört med övriga svenska lärosäten. Det visar en rapport från Högskoleverket, som sammanställt universitetens och högskolornas årsredovisningar.
– Vi har dessutom ett väldigt gott utgångsläge inför framtiden, säger Romulo Enmark, rektor vid Högskolan i Halmstad.

Enligt Högskoleverkets sammanställning blev det samlade resultatet för landets universitet och högskolor ett överskott på omkring en miljard kronor, vilket är det bästa på tio år. Till största delen beror detta emellertid på att antalet studenter har minskat, samtidigt som lärosätena fått betalt för att utbilda studenter utöver uppdraget 2004 och 2005, så kallade överprestationer. Detta i kombination med en ökning av anslagen 2006.

Däremot är sparpengarna slut för många universitet och högskolor, som nu saknar en buffert i form av sparade prestationer.

– Det stämmer inte för Högskolan i Halmstad, vi är ett av få lärosäten som ser ljuset i tunneln. Vi lyckades bra rent ekonomiskt genom att använda endast 12 miljoner kronor av totalt 27 miljoner kronor i form av sparade prestationer, säger Romulo Enmark.

Det innebär att Högskolan i Halmstad har ytterligare 15 miljoner kronor som kan avräknas om Högskolan kommande år inte når upp till takbeloppet, det vill säga om antalet studenter fortsätter att minska.

I genomsnitt minskade antalet helårsstudenter med 3,4 procent under 2006, fördelat på tre fjärdedelar av de 38 lärosäten som ingår i Högskoleverkets rapport. För Högskolan i Halmstad var minskningen 5,1 procent, och därmed är lärosätet ett av omkring tio där minskningen var över fem procent.

– Antalet studenter har egentligen ingen betydelse i det här sammanhanget, utan hur många studenter man får betalt för, hur man uppfyller takbeloppet. Vårt utfall på 4,1 procent av taket för grundutbildningen är i praktiken bäst i kategorin högskolor och vi ligger även bland de bästa totalt sett. Så vi är väldigt glada och nöjda med vårt resultat, säger Romulo Enmark.

Halmstad 2007-03-09
Läs Högskoleverkets rapport på www.hsv.selänk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2007-03-09