Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-04-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-04-13

Högskolans förslag till ny styrelse

Den 30 april går mandatperioden för Högskolan i Halmstads nuvarande styrelse ut. Högskolans förslag till nya externa ledamöter lämnades nyligen till regeringen. Thorsten Andersson föreslås fortsätta som ordförande även nästa treårsperiod.

– Vi har fått till en riktigt bra sammansättning. Jag har strävat efter att få en stark, jämställd och självständig styrelse, säger rektor Romulo Enmark, som har tagit fram förslaget i samråd med representanter inom och utanför Högskolan.

Förslag till extern ordförande och externa ledamöter i Styrelsen för Högskolan i Halmstad:

  • Thorsten Andersson (ordförande), f.d. landshövding, ordf. i Högskolan i Halmstads styrelse
  • Christian Alexandersson, kommunchef, Halmstad kommun
  • Martin Andreae, regiondirektör, Region Halland
  • Annica Fornäs, Vice President, Human Resources, Quality & Operational Excellence, Ericsson AB
  • Birgitta Persson, bankdirektör, FöreningsSparbanken
  • Karin Röding, universitetsdirektör, Uppsala universitet
  • Staffan Setterberg, VD, Spenshult AB
  • Eva Svensson, VD, IBC International Handling AB

Formellt utses ordförande och ledamöter av regeringen. Att lärosätena numera själva tar fram förslag till ordförande och externa ledamöter är en följd av den borgerliga regeringens mål att avpolitisera styrelserna.

Förutom ordförande och externa ledamöterna ingår även rektor Romulo Enmark i styrelsen, samt representanter för studenter, lärare och fack. Dessa representanter utses av respektive part.

Halmstad 2007-04-13

Sidan uppdaterad 2007-04-13