Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-09-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-09-12

Högskolan startar akademisk utbildning för golfare

Höstterminen 2008 startar en ny utbildning på Högskolan, Professionellt idrottsutövande – inriktning golf.  Utbildningen gör det möjligt att kombinera akademiska studier med golfutövande på elitnivå. Programmet vänder sig till dem som vill skaffa sig en akademisk utbildning och samtidigt satsa på en professionell idrottskarriär.

Utbildningen, som är unik i Europa, löper över tre år och ger en högskolexamen på 120 högskolepoäng. Upplägget är flexibelt och flera av kurserna webbaserade för att möjliggöra individuella anpassningar, som till exempel innebär att studenterna kan träna och tävla utomlands samtidigt som de studerar.

I de teoretiska ämnena – bland annat idrottspsykologi, fysiologi, nutrition, biomekanik, anatomi, träningslära samt skadelära och rehabteknik – kommer praktiska tillämpningar, laborationer och examinationer med anknytning till golf att vävas in. En del av utbildningen består av kurser som studenten själv väljer. Det kan till exempel vara marknadsföring, företagsekonomi, entreprenörskap eller ledarskap.

Sikte mot golfproffs


Utbildningen vänder sig till golfspelare på elitnivå med ambitionen att bli proffs. Förutom grundläggande behörighet krävs särskild behörighet kopplad till idrottsliga färdigheter. En tredjedel av studenterna antas via speciellt urval som baseras på antagningsprov och intervjuer.

Kunskap ger trygghet


– Den nya utbildningen innebär att golftalanger kan utvecklas och studera på hemmaplan. Tidigare har golfspelare ofta varit tvungna att flytta till USA och gå på amerikanska college för att både kunna utöva sin idrott och studera, säger Ole Olsson, sektionschef på HOS. Erfarenheter visar att ökad kunskap och insikt kring golfspelets olika moment skapar en större trygghet hos spelaren vilket i sin tur ökar förutsättningarna för att lyckas. Utbildningen ger dessutom idrottsutövare en akademisk grund och skapar möjligheter till vidareutveckling efter en avslutad idrottskarriär, oavsett om det gäller fortsatta studier, eget företagande eller uppdrag i idrottsvärlden.

Högskolans FoU-miljö unik


Att en utbildning som denna startar på Högskolan i Halmstad är inte svårt att förstå.

– Vi har närmare 30 års erfarenhet av idrottsanknuten utbildning och forskning, konstaterar Ole. FoU-miljön är välkänd och anses vara en av de mest framstående i såväl Sverige som Europa.

LENA LUNDÉN
2007-09-12

FOTNOT: Utbildningen kommer att starta under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Sidan uppdaterad 2007-09-12