Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-12-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-12-20

Högskolan tecknar samarbetsavtal med forskningsinstitutet Imego

Högskolan i Halmstad och forskningsinstitutet Imego har tecknat ett samarbetsavtal. Syftet är att visa den ömsesidiga intentionen och viljan till fördjupat samarbete. Avtalet ligger i linje med de önskemål som Verket för innovationssystem, Vinnova, har när det gäller att öka samverkan mellan lärosäten och forskningsinstitut.

– Vi har redan samarbetat med Imego under ett par års tid, men ett ramavtal underlättar när vi ska starta fler konkreta samarbetsprojekt, säger rektor Romulo Enmark.

Fördelen med samarbetet är att de båda forskningsorganisationerna kompletterar varandra kunskapsmässigt:
– Imego är exempelvis världsledande på mikrosensorer, vi på att bygga samman sådana i trådlösa nätverk, säger Romulo Enmark.

Trådlösa nätverk kan till exempel användas för att öka säkerheten i trafiken genom att bilar kan kommunicera med varandra och med vägskyltar för att undvika krockar och olyckor. Men för att det ska bli verklighet måste forskningsresultaten kommersialiseras, och det är också något som Högskolan och Imego samverkar kring.

– Från vårt håll betyder samarbetet med Högskolan i Halmstad bland annat att vi får tillgång till nätverk av företag, inte minst småföretag, som kan använda sig av våra sensorlösningar för att utvecklas och växa, säger Bill Brox, vd på Imego. Mycket tyder på att det är småföretagen som kommer att stå för tillväxten i framtiden.

Högskolans studenter gynnas också av samarbetet med Imego. De kan göra examensarbeten i företag på uppdrag av Imego. På så sätt stärks kontakterna mellan forskning och företag ytterligare.

Avtalet kommer att underlätta framöver för Högskolan i Halmstad och Imego att söka finansiering tillsammans för gemensamma projekt just för att man kan utnyttja varandras fördelar och styrkor:
– I stället för att båda organisationerna bygger upp varsina forskningsmiljöer med dyrbar labbutrustning kan vi använda resurserna smartare och till fler satsningar, säger Romulo Enmark och Bill Brox.  

LENA LUNDÉN

FOTNOT: Imego – Institutet för mikroelektronik i Göteborg – bildades 1999 och är ett statligt forskningsinstitut med inriktning på mikrosystem.

<b>Smart samarbete.</b> "Det är mycket bättre att samarbeta än att var och en ska bygga upp egna dyrbara labbmiljöer", säger Romulo Enmark och Bill Brox. Bild: Roland Thörner.

<b>Smart samarbete.</b> "Det är mycket bättre att samarbeta än att var och en ska bygga upp egna dyrbara labbmiljöer", säger Romulo Enmark och Bill Brox. Bild: Roland Thörner.

Sidan uppdaterad 2007-12-20