Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-09-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-09-07

Internationell workshop på Högskolan om framtidens medier

Forskningsmiljön CIIT, Centrum för innovativ IT-användning, var den 7 september värd för en internationell workshop om e-pappersteknologi i tidningsbranschen. Såväl framstående forskare från Japan och Belgien som representanter för de japanska och svenska tidningsbranscherna deltog.

Idén till workshopen kom i somras när en av CIIT:s forskargrupper, Media IT, besökte Japan och dess största dagstidning Yomiuri Shimbun (som trycks i tio miljoner exemplar varje dag). Mariko Horikawa är forskare på tidningen och blev så intresserad av Media IT:s arbete att en workshop i Sverige föreslogs. Också forskare från Belgien bjöds in och under workshopen på Högskolan jämfördes resultat från olika projekt i olika länder. Deltagarna diskuterade också framtida forskningsfrågor som är intressanta för både forskare och branschen, till exempel elektroniska informationsmiljöer och mobila medietjänster.

Kort om CIIT:s forskning


CIIT bedriver tillämpad informatikforskning för att åstadkomma innovativ användning av informationsteknik i organisationer och vardagsliv. Forskargruppen Media IT ingår i CIIT och har varit ansvarig för det VINNOVA-finansierade projektet DigiNews och det KK-finansierade projektet UbiMedia.

DigiNews är ett europeiskt forsknings- och utvecklingsprojekt kring digital distribution och konsumtion av framtidens tidning.

UbiMedia är en fortsättning på DigiNews och handlar om hur man kan designa elektroniska informationsmiljöer för att stödja produktion och distribution av mobila medietjänster. Ubi syftar på ”ubiquitous” som betyder "allestädes närvarande”, och i det här fallet menas att medietjänster ska kunna konsumeras var och när som helst.

LENA LUNDÉN
2007-09-07
Mariko Horikawa är forskare på Japans största dagstidning som trycks i tio miljoner exemplar dagligen.

Mariko Horikawa är forskare på Japans största dagstidning som trycks i tio miljoner exemplar dagligen.

Sidan uppdaterad 2007-09-07