Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-06-29. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-06-29

IT-projekt satsar på användaren

Högskolan i Halmstad har fått forskningsstöd från Vinnova till projektet ”Trygg hemma – levande labb”. Projektet går ut på att ta fram metoder för hur användare kan medverka i utvecklingen av nya IT-lösningar.

Totalt fördelar Vinnova elva miljoner kronor till fem olika pilotprojekt, däribland ”Trygg hemma – levande labb” på Högskolan i Halmstad. Projekten finansieras med upp till 1,6 miljoner kronor vardera och varje projekt kommer ha en budget på cirka 3,5 miljoner. Syftet med satsningen är att förbättra svenska företags och organisationers förmåga att tillsammans med användare ta fram IT-baserade tjänster och produkter.

Projektet i Halmstad kommer att bygga vidare på ”Trygg hemma – leva och bo”, som Högskolan driver tillsammans med andra partners inom Hälsoteknikalliansen. Där arbetar Högskolan, företag och användare tillsammans för att ta fram nya IT-lösningar som ska underlätta i äldres vardag, till exempel nya larmsystem.

– Detta är en chans att vidareutveckla det vi påbörjat inom det projektet, säger Roland Thörner, assisterande projektledare på Högskolan i Halmstad.

Grundtanken är att användare ska vara med ”från ax till limpa” när nya produkter och IT-lösningar tas fram. Uppgiften för forskarna blir att ta fram en vetenskapligt grundad metod för hur detta kan gå till.

Projektet startar i augusti och pågår fram till och med 2009. Projektledare är Carina Ihlström-Eriksson, assisterande projektledare är Roland Thörner och Nicholas Wickström.

Halmstad 2007-06-29

Vinnovas pressmeddelandelänk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2007-06-29