Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-12-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-12-06

Kinaresa har gett nya samarbeten

Nyligen besökte en delegation från Högskolan i Halmstad lärosäten i Kina. Med sig hem hade de fem nya samarbetsavtal med kinesiska universitet och en mängd intryck från ett av världens mest expansiva länder.

– Vi är mycket nöjda med resan. De nya avtalen innebär förhoppningsvis början på ett brett utbyte med stabila partneruniversitet, helt i linje med vår strävan, säger prorektor Marita Hilliges.

Vistelsen inleddes med en veckolång rundresa tillsammans med representanter för 14 andra svenska lärosäten. Det svenska generalkonsulatet i Shanghai, som var initiativtagare, ordnade bland annat studiebesök på utbildningsministeriet och universitet i Peking och Shanghai.
     

Med Högskolan Väst


Den andra veckan var det dags att besöka möjliga partneruniversitet för att förhandla om framtida samarbeten. Högskolan slog sig då samman med representanter för Högskolan Väst.

– Med kinesiska mått mätt är våra lärosäten små och det innebär en styrka att vara två, säger Marita Hilliges.  

Gruppen besökte sju universitet i Shanghai, Peking och Ningbo, söder om Peking, och efter förhandlingar kunde fem avtal signeras under högtidliga former.

– De nya avtalen innebär både lärar- och studentutbyten som förhoppningsvis kan inledas redan under 2008. Vi skrev också intentionsförklaringar att vi ska sträva efter gemensamma forskningsprojekt, säger Marita.

Stora campusområden


De kinesiska universiteten har mellan 30 000 och 100 000 studenter. Studenterna är skyldiga att bo på campus enligt lag och det är mycket som är olikt högskoleområdet i Halmstad.

– Campusområdena i Kina är moderna jätteanläggningar. Det är som städer med campusbussar som kör mellan de olika delarna, säger Marita och fortsätter:

– När vi ska skicka dit våra studenter känns det bra att vi har varit på plats. Vi har sett universiteten och bostäderna där studenterna ska bo.

Delegationen bestod av Marita Hilliges, prorektor, Ulf Ivarsson, chef för Internationella avdelningen, Stig Perttu, utbildningssekreterare, Jörgen Carlsson, internationell koordinator på IDE, Ole Olsson, sektionschef på HOS, Magnus Larsson, sektionschef på IDE, Ulrike Kylberg, internationell koordinator på HOS, Roger Lindegren, internationell koordinator på SET och Rebecca Rosenberg, internationell koordinator på Internationella avdelningen.

IDA LÖVSTÅL
2007-12-06

Fotnot: Den 12 december håller Kinaresenärerna ett seminarium för personal och studenter. De berättar då om resan, presenterar de nya avtalen och slutligen blir det diskussioner om framtida samverkansmöjligheter. Tid och plats: Kl. 14.00–16.00 i Wigforssalen, Visionen.

Högskolans representanter besökte bland annat Shanghai Institute of Technology.

Högskolans representanter besökte bland annat Shanghai Institute of Technology.

Sidan uppdaterad 2007-12-06