Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-11-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-11-05

Kompetenscentrum invigt

Landshövding Lars-Erik Lövdén invigde på måndagen det regionala kompetenscentrumet för jämställdhet och genus på Högskolan genom att knyta ihop en våg av färggranna band som symbol för samverkan.

– Kompetenscentrumet är en tydlig markering för hur viktigt jämställdhet är för samhällsutvecklingen och tillväxten, sa landshövdingen. Det är samtidigt ett uttryck för att det behövs mer kunskap och stöd kring jämställdhetsfrågorna runt om i vårt län. Nu kan vi fånga upp behoven och erbjuda den kompetens som efterfrågas.

Ingegerd Sahlström, kommunråd i Halmstad, höll ett föredrag om ”Fiken och andra quinnor – vem har hört talas om dem?”. I en målande beskrivning fick publiken höra talas om många framgångsrika kvinnor som i dag förmodligen hade kallats entreprenörer, och som verkat i Halmstad genom tiderna. Där fanns både ”talarinnor” det vill säga agitatorer, krögare och livsmedelsproducenter.

– Föregångare är viktiga om man vill komma framåt! påpekade Ingegerd Sahlström. Problemet är bara att det inte är så lätt att hitta kvinnorna i arkiven, bland bilder och skrivna berättelser. Men det är ju inte detsamma som att de inte finns. Det finns jättemånga kvinnliga förebilder från Halmstad, de jag har berättat om här, är bara några få.

Ingegerd Sahlström invigde också vandringsutställningen ”En isolerad vrå” som ska turnera i landet. Utställningen ska få besökarna att reflektera kring begrepp som kön och genus, jämställdhet kontra ojämställdhet. Den innehåller både visuella och auditiva inslag och får dessutom plats i en vrå. Den står i Studentcentrum på Högskolan tills på torsdag, 8 november.

LENA LUNDÉN
2007-11-05

Regionalt kompetenscentrum för jämställdhet och genus är en gemensam satsning av Högskolan i Halmstad, Region Halland och Länsstyrelsen Halland och ska rikta sig mot privat och offentlig verksamhet och verka för rådgivning, kunskapsöverföring, samverkan samt förmedling av forskning och utredningskunskap inom området jämställdhet och genus.
Landshövding Lars-Erik Lövdén knöt ihop färggranna band som symbol för samverkan.

Landshövding Lars-Erik Lövdén knöt ihop färggranna band som symbol för samverkan.

Ingegerd Sahlström, kommunråd, höll invigningstal.

Ingegerd Sahlström, kommunråd, höll invigningstal.

Invigningen hölls i Studentcentrum.

Invigningen hölls i Studentcentrum.

Sidan uppdaterad 2007-11-05