Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-10-30. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-10-30

Lärare förkovrade sig på Kunskapsmötet

När grundskolorna har höstlov är det lärarnas tur att inta skolbänken. Den 30 oktober höll Högskolan en fortbildningsdag för drygt 200 lärare. Bland annat hölls ett 20-tal föreläsningar om allt från matematikdidaktik till astronomi.

Arrangemanget, som gick under namnet Kunskapsmötet 2007, vände sig till grundskollärare runt om i Västsverige.

Dagen inleddes med en gemensam föreläsning och därefter kunde besökarna välja pass efter intresse. Högskolans samtliga sektioner bidrog med föreläsningar inom ett brett spektrum av ämnesområden, till exempel idrott, språk, didaktik och astronomi. Förutom föreläsningarna hälls även ett antal guidade visningar.

– Genom den här dagen vill vi visa upp Högskolan och en del av våra kunskapsområden. Det är också ett sätt att bidra till kompetensutvecklingen i skolorna, säger Peter Olsson, utvecklingsledare på Regionalt utvecklingscentrum, RUC, på Högskolan i Halmstad.

Kunskapsmötet arrangerades i samarbete mellan Sektionen för lärarutbildning och Regionalt utvecklingscentrum.

IDA LÖVSTÅL
2007-10-30
Magnus Fernberg, universitetsadjunkt, höll föreläsningen ”Text, genre och skrivande”.

Magnus Fernberg, universitetsadjunkt, höll föreläsningen ”Text, genre och skrivande”.

  Under dagen hölls rundvandringar med guiden Mariette Erlandsson.

Under dagen hölls rundvandringar med guiden Mariette Erlandsson.

Sidan uppdaterad 2007-10-30