Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-10-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-10-22

Lärare fortbildas i lärarlyft

Lärarlyftet är en satsning som ger yrkesverksamma lärare möjlighet att läsa på högskola för att höja sin kompetens. Nu är det möjligt att söka till någon av de fyra uppdragsutbildningar som Högskolan i Halmstad erbjuder inom Lärarlyftet i vår. Sista ansökningsdag är den 15 november.

Regeringens satsning Lärarlyftet innebär att 30 000 lärare i Sverige får möjlighet att gå en akademisk kvalificerad fortbildning. Regeringen har avsatt 3,6 miljarder för satsningen, som har startat i höst och ska pågå till och med 2010.
Yrkesverksamma lärare med examen kan söka utbildningar både ur Högskolans ordinarie kursutbud och bland de uppdragsutbildningar som Skolverket upphandlar. Våren 2008 ger Högskolan fyra uppdragsutbildningar inom ramen för Lärarlyftet:

  • Grundläggande matematik, 15 hp
  • Läs- och skrivutveckling, 30 hp
  • Naturvetenskap i vår vardag, 15 hp
  • Teknik i skolan, 15 hp

Kurserna går på kvarts- eller halvfart och under dagtid. Lärarna som antas till kurserna får tjänstledigt och 80 procent av lönen under studietiden.

Sista ansökningsdag är den 15 november och urval sker i samråd med skolhuvudmannen. Anmälan sker via www.studera.nulänk till annan webbplats.

Läs mer om Lärarlyftet och Högskolans kurser

IDA LÖVSTÅL
2007-10-22
Sidan uppdaterad 2007-10-22