Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-02-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-02-02

Magisterstudenter visar examensprojekt

Studenter på Magisterprogrammet TPP visar i dagarna upp sina examensprojekt på en utställning på Högskolan i Halmstad. Bland annat kan man kika på ett egendesignat spegelskåp och en utredning av ett företags materialflöden.

Projekten har studenterna gjort i samarbete med företag under sin sista termin på Magisterprogrammet i teknisk produkt- och produktionsframtagning, TPP. Examensutställningen visas i hus O på Högskolan fram till den 4 februari. Därefter flyttas den till Halmstad stadsbibliotek.

Pär-Johan Lööf och Mathias Pettersson är två av de cirka 20 studenter som medverkar i utställningen. De har gjort sitt examensarbete inom ett forskningsprojekt på Högskolan, L-FAM II. Uppgiften har varit att utvärdera olika metoder som används inom industrin för att mäta volymen på större föremål.

– När vi började med projektet trodde vi att det var lätt att ta reda ett föremåls storlek. Det var ju bara att mäta, liksom. Men efter det här har vi verkligen förstått hur svårt det är. Det finns inte något instrument som alltid mäter exakt rätt, säger Mathias Pettersson.

Utmaningen blir att, utifrån egenskaperna hos det föremål som ska mätas, hitta den metod där felmarginalerna blir så små som möjligt. Pär-Johan Lööf och Mathias Pettersson har besökt sex olika företag och studerat vilka olika mätmetoder som används. De har tittat på laser-, kamerabaserade, mekaniska system, och provat utrustning till ett värde av ungefär sju miljoner kronor. Deras studier har resulterat i en kravlista på vilka egenskaper ett mätsystem bör ha.

– Att mäta storlek är en stor utmaning för industrin, och det är viktigt. När man till exempel ska montera ihop bildelar är det en förutsättning att allt passar exakt ihop, säger Pär-Johan Lööf.

Andra projekt som visas under utställningen är bland annat ett designat spegelskåp, en utredning av ett företags materialflöden och en utvärdering av ett CAD-program.

IDA LÖVSTÅL
2007-02-02

Fotnot. Examensutställningen visas i hus O till och med den 4 februari. Därefter visas den på Halmstad stadsbibliotek den 6–16 februari.

Mathias Petterssons och Pär-Johan Lööfs projekt handlar om geometrisäkring.

Mathias Petterssons och Pär-Johan Lööfs projekt handlar om geometrisäkring.

Ett spegelskåp designat av Camilla Schough och Evelina Gustavsson.

Ett spegelskåp designat av Camilla Schough och Evelina Gustavsson.

Sidan uppdaterad 2007-02-02