Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-04-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-04-27

Medicinskt samarbete med Örebro universitet och Högskolan i Skövde

Högskolan i Halmstad skriver samarbetsavtal med Örebro universitet och Högskolan i Skövde inom det medicinska vetenskapsområdet. Målsättningen är att skapa starka, gemensamma forskningsmiljöer.

Högskolorna i Halmstad och Skövde bedriver forskning inom det medicinska vetenskapsområdet, men saknar eget vetenskapsområde med examensrätt. Detta för med sig att de doktorander som finansieras av högskolorna måste vara antagna vid andra lärosäten med examensrätt. För att utveckla den vetenskapliga identiteten och förstärka de lokala forskningsmiljöerna samt mer samlat hantera forskningsutbildningen etablerar nu högskolorna ett formaliserat samarbete med Örebro universitet som bedriver forskning inom medicin och har examensrätt för forskarutbildning inom det medicinska området.

– Genom avtalet får vi en bättre samordning och kan positivt påverka situationen för våra doktorander inom det medicinska området. Gemensamt får vi en större volym på forskarutbildningen vilket också ger möjlighet till ett större kursutbud för våra doktorander. Samverkan kommer också att öka vår konkurrenskraft om externa resurser – säger Marita Hilliges, prorektor vid Högskolan i Halmstad.

Samarbetsavtalet är långsiktigt och gäller till 2012-12-31 med möjlighet till förlängning om parterna så önskar.

Avtalet undertecknas fredag 27 april kl 15.00 av Romulo Enmark, rektor vid Högskolan i Halmstad, Leif Larsson, rektor vid Högskolan i Skövde och Janerik Gidlund, rektor vid Örebro universitet.

Halmstad 2007-04-27

Sidan uppdaterad 2007-04-27