Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-02-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-02-05

Medveten närvaro som en väg till bättre hälsa

Genom att leva mer i nuet kan man både bli lugnare och mer effektiv. Det var budskapet när psykologen Susanne Dahl den 5 februari höll en föreläsning för Högskolans studenter och personal om acceptans och medveten närvaro som livshållning.

Föreläsningen utgick från en inriktning inom den kognitiva psykologin som är influerad av meditativa inslag. Susanne Dahl betonade bland annat vikten av att göra en sak i taget.

– Alla har nog upplevt hur det är att försvinna iväg någon annanstans i tankarna, till exempel när man diskar, promenerar eller kanske till och med sitter och pratar med någon. Det kan vara att man planerar morgondagen eller grubblar över ett problem. Det här brukar öka vid stress, säger Susanne Dahl.

Medveten närvaro handlar i stället om att bestämma sig för vart man vill rikta uppmärksamheten, och sedan uppleva situationen med sina sinnen här och nu. Detta kan man göra i olika situationer, hemma eller på jobbet.

– Genom medveten närvaro kan man leva lite lugnare och lite skönare. Och dessutom bli mer effektiv. När man bestämt vart man vill rikta uppmärksamheten ska man återgå dit, gång på gång, säger hon.

Susanne Dahl tog även upp begreppet "radikal acceptans". Det går ut på att ta in verkligheten som den är och att ge upp kampen mot sådant som inte går att förändra. Det kan vara allt från att man har utrustats med en viss hår- eller kroppstyp till att man drabbats av svåra sjukdomar och förluster.

– Genom acceptans kan man lättare se de realistiska lösningarna, de som har chans att fungera. Annars är risken att man stångar pannan blodig mot verklighetens vägg, säger hon.

IDA LÖVSTÅL
2007-02-05

Fotnot. Föreläsningen arrangeras av Högskolans friskvårdsgrupp och är en del av en föreläsningsserie som hålls under våren. Föreläsningarna är gratis för Högskolans personal och studenter. Nästa föreläsning hålls den 19 februari 13–16 i Malcussalen. Då kommer stressforskaren Peter Währborg att prata om "Stress och den nya ohälsan".

Sidan uppdaterad 2007-02-05