Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-07-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-07-10

NTG jämställdhet ARGUS i Almedalen

Det nationella jämställdhetsprojektet, NTG Jämställdhet ARGUS, med säte på Högskolan i Halmstad, deltar under Almedalsveckan i Visby som pågår mellan den 8 och 14 juli.

Onsdagen den 11 juli håller NTG Jämställdhet ARGUS ett seminarium tillsammans med NTG Fritt Fram. Fokus för seminariet ligger på diskrimineringsgrunderna kön och sexuell läggning och har rubriken: "Fördomar hindrar utvecklingen! Hur påverkar värderingar och attityder utvecklingskraft och arbetsmotivation?"

Medverkar gör bland andra Jens Orback, före detta jämställdhetsminister, Mian Lodalen, journalist och författare, Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot för folkpartiet, och Faiz Jaber, personalstrateg i Linköpings kommun.

"Bryt utanförskapet!"


NTG Jämställdhet ARGUS är en av Europeiska socialfondens (ESF) nationella temagrupper som arbetar för att motverka diskriminering och utestängning på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Under Almedalsveckan kommer ESF att arrangera en serie om fem olika seminarier under den gemensamma parollen "Bryt utanförskapet – vi vet hur!" Seminarierna kommer att behandla frågor som: ungas väg in på arbetsmarknaden, om arbetslivet går att anpassa till alla, socialt företagande, och de nyanlända Irakflyktingarnas roll på den svenska arbetsmarknaden.

Moderator vid samtliga seminarier är Anders Jonsson, politisk kommentator på Expressen.

Läs mer:
www.gotland.se/almedalsveckanlänk till annan webbplats
www.ntgequality.selänk till annan webbplats

FAKTA:
NTG Jämställdhet ARGUS är en nationell temagrupp som arbetar inom ramen för Europeiska socialfondens Equalprogram. Sekretariatet, ARGUS, finns på Högskolan i Halmstad. NTG Jämställdhet ARGUS ska samla in erfarenheter och information från pågående och avslutade projekt med jämställdhetsanknytning, analysera dem och sprida resultat. Fokus ligger på utvecklingspartnerskap inom Equalprogrammet. Equals syfte är att bekämpa all form av diskriminering och utestängning i arbetslivet och på arbetsmarknaden.

Halmstad 2007-07-10

Sidan uppdaterad 2007-07-10