Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-12-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-12-14

Ny avhandling:


Miljöinnovationer och nätverk

I början av november lade Fawzi Halila, SET, fram sin avhandling ”The Adoption and diffusion of environmental innovations” vid Luleå tekniska universitet.

Vad handlar avhandlingen om?


– Den handlar om varför miljöinnovationer är mindre framgångsrika på marknaden än andra typer av innovationer, och om hur nätverk kan underlätta spridning och implementering av idéerna.

Vad har du kommit fram till?


– Miljöinnovatörer skiljer sig en del från andra slags innovatörer. Många saknar till exempel kunskaper om hur de ska marknadsföra sin idé och har betydligt svårare att hitta finansiering för detta. De är inte heller lika aktiva byggare och användare av nätverk. Däremot har de stor kompetens om miljöfrågor och hur man löser tekniska problem. Nu menar inte jag att det nödvändigtvis måste vara innovatörerna själva som står för lanseringen. Det handlar snarare om att stödja och utbilda dem och det är här nätverken kommer in i bilden. En uppfinnare eller innovatör är inte alltid entreprenör. Men i stället för att göra allt själv kan man bilda nätverk med personer med olika kompetenser och dra nytta av varandras erfarenheter.

Vilken betydelse kan resultaten få?


– Vår tids största utmaning är utan tvekan att hantera miljöfrågorna. Världen behöver miljöinnovationer och eko-industrin är en av de snabbast växande ekonomierna. Finansmarknaden och försäkringsbolagen är mycket intresserade. Men då måste miljöinnovationerna ut på marknaden. Jag tror att nätverk kan vara en väg att gå. Aktörer som Nutek och KK-stiftelsen kan skapa arenor där innovatörerna kan lära av varandra och träffa möjliga nätverkspartner som forskare, riskkapitalister, entreprenörer, etc.

Vad ska du göra nu?


– Jag ska fortsätta att forska och undervisa. Och umgås med min familj!

LENA LUNDÉN
2007-12-14

Läs mer om Fawzi och hans väg mot doktorshatten här.

Läs Fawzis avhandling här.länk till annan webbplats

<b>Nybliven doktor.</b> Fawzi Halila, SET, disputerade i början av november. Avhandlingen handlar om miljöinnovationer och nätverk. <br><br> Bild: Ida Lövstål.

<b>Nybliven doktor.</b> Fawzi Halila, SET, disputerade i början av november. Avhandlingen handlar om miljöinnovationer och nätverk. <br><br> Bild: Ida Lövstål.

Sidan uppdaterad 2007-12-14