Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-01-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-01-19

Ny ingenjörsutbildning i samarbete med försvaret

Högskolan i Halmstad planerar att starta en ny, sektionsövergripande ingenjörsutbildning i samarbetet med Försvarsmakten.
– Detta blir en bred teknisk utbildning, specialanpassad för försvarets framtida behov. Men den kommer även att vara öppen för civila sökande, säger Mikael Hindgren.

Mikael Hindgren är studierektor på Mekatronikprogrammet, IDE-sektionen, och han har tillsammans med Bertil Nilsson, SET, fått i uppdrag att arbeta fram kursinnehållet.

– Detta blir en helt ny typ av utbildning som samverkar både över sektionsgränser och med försvaret, säger Mikael Hindgren.

Om allt går som planerat kommer utbildningen att starta hösten 2008. Innan dess ska delar av den testköras för ett antal anställda inom Försvarsmakten.

– I bästa fall kan vi starta en pilotomgång redan i höst. I annat fall blir det till våren, säger Mikael Hindgren.

Två ingångar


Utbildningen är tänkt som en teknisk vidareutbildning för militärer inom Försvarsmakten, och det kommer att bli en ingång för militärer och en för civila sökande. Försvarets deltagare ska kunna tillgodoräkna sig de första 40 poängen, basblocket, och gå direkt in på utbildningens huvudblock om 60 poäng. Därefter kan man välja att avsluta sina studier eller att läsa ytterligare 20 poäng specialisering och ta en högskoleingenjörsexamen.

Utbildningen kommer att innehålla kurser i datorsystemteknik, elektroteknik, maskinteknik och ledarskap, men det exakta innehållet är ännu inte fastställt.

– Eventuellt kommer vi att förlägga en del undervisningstillfällen till Halmstad garnison, till exempel om det krävs speciell teknisk utrustning, säger Mikael Hindgren.

Attraktiv yrkesgrupp


Han poängterar att det inte handlar om någon uppdragsutbildning utan att programmet kommer att ingå i Högskolans ordinarie utbud.

– Den kan säkert även locka många civila sökande. Militärer med teknisk kompetens brukar vara attraktiva även inom andra branscher, mycket tack vare den breda kompetensen och inriktningen mot ledarskap.

IDA LÖVSTÅL
2007-01-19

Fotnot. Poängen i texten är angivna enligt det nuvarande systemet.

Sidan uppdaterad 2007-01-19