Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-10-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-10-05

Ny kurs på Högskolan i Halmstad


Globalisering, myndighetsutövning och omvärldsanalys

Till våren startar Högskolan i Halmstad en kurs om globaliseringens inverkan på samhällsutvecklingen. Inte minst myndigheter och förvaltningar måste förhålla sig till utvecklingen, ta till sig ny kunskap och förändra sina rutiner och kanske sin organisation för att kunna hantera och bemöta den nya tidens frågor och problem.

Kursen, som heter Globalisering, myndighetsutövning och omvärldsanalys, har planerats och tagits fram i dialog mellan Högskolan i Halmstad och ett antal myndigheter i Halland, till exempel Polisen och Halmstads kommun.  
– Vi har länge efterfrågat en utbildning som denna, säger Ulf Sempert, t.f. länspolismästare i Halland. Samtidigt som vi kan fortbilda oss blir det ett perfekt tillfälle att utveckla sätt för oss myndigheter att samarbeta kring gemensamma frågor och problem. Det finns många situationer där flera myndigheter berörs och som vi behöver bli bättre på att hantera. Det gäller inte bara i kris utan också vardagliga ärenden och rutiner. Nu blir Högskolan en mötesarena där vi både kan lära oss själva och bidra med våra egna kunskaper och erfarenheter.

Idén till kursen kom när Högskolan i Halmstad ansökte om att få polisutbildning. Högskolan tog då i samarbete med flera myndigheter i Halland fram ett förslag på fördjupningsblock på kandidatnivå. Detta har nu vidareutvecklats till en fristående kurs.

– Med ökade kunskaper om kulturell och social mångfald, genusfrågor och maktaspekter, och hur sådana faktorer påverkar människors agerande, kan vi på ett bättre sätt möta våra medborgare i olika situationer, säger Ulf Sempert. Det kan i sin tur göra insatserna både mer effektiva och strukturerade.

Kursen ska också innehålla delar om krishantering. Hur bör man som myndighet agera gentemot olika aktörer i krissituationer? Vilka skyldigheter har det offentliga?

Sökande till kursen måste ha tre års erfarenhet av ledningsansvar inom myndighet eller företag alternativt 90 högskolepoäng i ett samhällsvetenskapligt/humanistiskt ämne eller motsvarande. Sista ansökningsdag är 15 oktober.

LENA LUNDÉN
2007-10-05
Sidan uppdaterad 2007-10-05