Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-02-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-02-19

Nystart på Kåren med nya lokaler

Nyöppnade lokaler, ny webbplats, nya logotyper. Kåren har den senaste tiden genomgått en rejäl nystart.
– Nu syns allt på en gång men arbetet med det här har pågått i över ett år, parallellt med vår omorganisation, säger Kjell Helgesson på Kåren.

I slutet av januari gick flytten in i Bokshopens gamla lokaler efter en omfattande renovering. Här finns nu Kårens reception och medlemsservice. Här sitter även kårordförande och vice kårordförande.

– För studenterna innebär detta ökad tillgänglighet. Öppettiderna är har utökats med två timmar per dag till 9–15 och vi har utökat personalen för att ge bättre service, säger Kjell Helgesson, som är ansvarig för medlemsservice på Kåren.

Ny webbplats och grafisk profil


I nästan samma veva som flytten lanserade Kåren även en ny webbplats. Den går i linje med en ny grafisk profil, som är framtagen i samarbete med en reklambyrå och gemensam för de olika verksamheterna inom Kåren. Dessutom profileras Halmstad studentkår framöver kort och gott som Kåren.

– Det är vad de flesta säger. Vi tycker det är enkelt och tydligt, säger Kjell.

Just tydligheten är vad Kåren har velat prioritera. På fem år har de fördubblat sin personalstyrka och kraftigt utökat sitt verksamhetsfält. Nya områden har tillkommit, till exempel Kårhusets restaurang och konferensverksamhet, fastighetsförvaltning och Kårgymmet.

– Det har hänt mycket på kort tid. Många har inte hängt med på att vi har blivit så stora och att vi som jobbar inom Kåren har olika ansvarsområden, säger Kjell.

Säcken har knutits ihop


Den senaste tidens omorganisation har i korthet gått ut på att de olika delarna inom Kåren har knutits ihop. På pappret är det fortfarande skilda verksamheter, men de drivs som ett enda företag med Johanna Pousette som förvaltningschef och vd.

– Genom omorganisationen kan vi skapa bättre kontinuitet och stabilitet i en verksamhet där det händer mycket och studenterna ofta byts ut. Det har också blivit mer och mer att förvalta i takt med att Kåren har växt, säger Johanna.

IDA LÖVSTÅL
2007-02-19

Fakta/Kåren
– Kåren har cirka 6 500 medlemmar, 20 anställda och en omsättning på 20 miljoner kronor.
– Huvuduppgiften är arbeta för medlemmarnas, alltså studenternas, intressen. Kåren erbjuder till exempel råd och stöd kring studiemedels-, bostads-, försäkrings-, och utbildningsfrågor.
– Kåren driver även fastighetsförvaltning, pub- och föreningsverksamhet samt Kårgymmet.
– Kåren äger HSK Holding som har två dotterbolag: www.bokshopen.nulänk till annan webbplats och Kårhuset restaurang & konferens

Läs mer på Kårens webbplats.länk till annan webbplats

Kårens personal är nöjda med de nya lokalerna.

Kårens personal är nöjda med de nya lokalerna.

Kjell Helgesson.

Kjell Helgesson.

Sidan uppdaterad 2007-02-19