Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-09-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-09-21

Nytt laboratorium invigdes

Högskolan har fått ett nytt laboratorium för elektronikutveckling, e-lab. Fredagen den 21 september invigde rektor Romulo Enmark labbet genom att vrida på strömmen.

Det nya laboratoriet, som tillhör IDE-sektionen och kallas e-lab, innehåller bland annat utrustning för mätning av radioegenskaper. Sparbanksstiftelsen kronan har finansierat laboratoriet med 3,5 miljoner kronor.

Uppbyggnaden ingår i Högskolans satsning på forskning om samverkande inbyggda system. Forskningen banar väg för nya produkter och företag inom till exempel transport, logistik, hälsoteknik och miljövård.

Ett viktigt syfte med laboratoriet är att skapa möjligheter för regionens mindre och medelstora företag att, i forskningssamarbete med Högskolan, utveckla nästa generation intelligenta produkter med inbyggd elektronik för sensorer, beräkning och kommunikation.

Laboratoriet är knutet till den KK-stiftelsestödda forskningsmiljön CERES.

Halmstad 2007-09-21

Rektor Romulo Enmark invigde labbet genom att vrida på strömmen.

Rektor Romulo Enmark invigde labbet genom att vrida på strömmen.

Gästerna fick en demonstration av utrustningen i labbet.

Gästerna fick en demonstration av utrustningen i labbet.

Sidan uppdaterad 2007-09-21