Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-03-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-03-23

Pedagogiskt pris till Bertil Gustafsson

Bertil Gustafsson, universitetsadjunkt i pedagogik på Sektionen för hälsa och samhälle, har tilldelats Högskolan i Halmstads första pedagogiska pris.

– Det är hedersamt. Jag har jobbat med utbildning på olika sätt i över 30 år och jag känner mig glad och smickrad över att få den här utmärkelsen, säger Bertil Gustafsson, som dock inte själv hade möjlighet att närvara vid prisutdelningen under Högskolans akademiska högtid den 23 mars.
  
Bertil har en bakgrund som förskollärare och har tidigare varit arbetsledare inom barnsomsorgen och skolan. 1993 började han på heltid på Högskolan i Halmstad som lärare i pedagogik. 2005 initierade han Centrum för lärande och utveckling, CLU, där han idag är projektledare. CLU är ett projekt inom Högskolan som har till syfte att inspirera och medverka till utveckling inom det högskolepedagogiska området.
  
Högskolans utbildningsnämnd utlyste det pedagogiska priset sommaren 2006 och totalt har sex lärare nominerats. Nomineringarna har bedömts av en extern sakkunniggrupp bestående av erkänt kunniga pedagoger från Lunds universitet. Priset består, förutom ett skriftligt bevis på uppskattningen, av deltagande i en valfri europeisk högskolepedagogisk konferens.
  
Prismotiveringen lyder:
"Bertil Gustafsson har under hela sin tid vid Högskolan i Halmstad visat sig vara en synnerligen god pedagog och inspiratör som förmått stödja och uppmuntra såväl studenters lärande som kollegors utveckling. Hans förmåga att "lyssna in" och "ge utrymme" är omvittnat god. Han deltar aktivt i Högskolans högskolepedagogiska utveckling och har haft avgörande betydelse för att CLU inrättas. Han strävar även medvetet och systematiskt efter att utveckla sin egen pedagogiska och didaktiska förmåga. Det är därför med glädje och stolthet som jag överlämnar lärosätets första pedagogiska pris till Bertil Gustafsson."

Halmstad 2007-03-23

Bertil Gustafsson

Bertil Gustafsson

Sidan uppdaterad 2007-03-23