Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-03-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-03-19

Rektorer från landets lärosäten i Halmstad

Den 19 mars var 67 rektorer och förvaltningschefer från Sveriges lärosäten på Högskolan i Halmstad. Anledning var att SUHF, Sveriges universitets- och högskoleförbund, höll vårens stora förbundsförsamling i Halmstad.

Förbundsförsamlingen, som är SUHF:s högsta beslutande organ, sammanträder två gånger om året och består av rektorer och förvaltningschefer från Sveriges högskolor och universitet. Förbundsförsamlingen är ett forum för diskussion och beslut i övergripande frågor, och ämnen för dagen var bland annat gemensamma riktlinjer för etik vid studentrekrytering, hantering av fusk inom forskningen samt befattningsstruktur och karriärvägar inom högre utbildning.
  
Förbundet SUHF har till uppgift att tillvara universitetens och högskolornas intressen och verka för samordning mellan lärosätena. Samtliga 42 universitet och högskolor i Sverige är medlemmar i SUHF på frivillig grund.

Halmstad 2007-03-19

Sidan uppdaterad 2007-03-19