Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-03-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-03-16

Självkänsla i fokus på Studenthälsan

Med god självkänsla är man bättre rustad att möta livets skiftningar med hälsan i behåll. Det har Studenthälsan tagit fasta på, och just nu ordnar de en temamånad om självkänsla med en utställning, föreläsningar och en samtalsgrupp.

– Självkänsla dyker upp på ett eller annat sätt i nästan alla mina samtal. De flesta söker sig hit av andra orsaker men skrapar man lite på ytan handlar problemen ofta om bristande självkänsla, säger Anna-Lena Thorén, kurator på Studenthälsan.
  
Och en bristande självkänsla kan ta sig många olika uttryck. Någon kanske dricker för mycket alkohol och någon annan känner sig jätterädd för vad som ska hända när utbildningen är slut. Det kan också ta sig svårare uttryck och leda till självdestruktiva beteenden.
  

Utställning och massage


För att öka medvetenheten om självkänslans betydelse, och hur man kan arbeta med den, ordnar Studenthälsan just nu en temamånad. I Studentcentrum pågår en utställning på ämnet och under vecka tolv kommer Anna-Lena Thorén och gestaltterapeuten Anna-Lena Carlsson att vara där ett par timmar om dagen och ge taktil massage.
  
– Massage är lätt att koppla till självkänsla. När självkänslan är god är det lättare att slappna av och unna sig att ha det skönt en stund, säger Anna-Lena Thorén.
  
De kommer också att köra igång en "Bättre självkänsla"-grupp för studenter. Tanken är att deltagarna genom samtal och praktiska övningar ska få hjälp med att bygga upp sin självkänsla och självbild.  
  
– Målet är att skapa medvetenhet om hur det står till med den egna självkänslan och det egna självförtroendet, och att starta en process där deltagarna lär sig hur de kan stärka sig själva, säger Anna-Lena Thorén.
  

Föreläsningar


Samtalsgruppen kör igång den 27 mars och samma dag besöker coachen Pia Santesson Högskolan. Hon kommer att hålla föreläsningen "Våga vara en vinnare" som arrangeras av Ta Steget, Högskolans inspirationsverksamhet. Den 29 mars är det dags för en annan föreläsning, "Maximera och Minimera" med Studenthälsans chef Per Österberg. Föreläsningen handlar om hur man kan maximera alkoholens positiva effekter och minimera de negativa. Föreläsningen hålls med anledning av att Högskolan är en av Alkoholkommitténs utvecklingshögskolor under 2007. Koordinator för projektet på Högskolan är Marica Heimdahl.
  
– Föreläsningen passar bra in i vår temamånad eftersom alkohol är nära knutet till självkänsla. För en del är drickande ett sätt att få bättre självförtroende eller att lättare få kontakt med andra, säger hon.

IDA LÖVSTÅL
2007-03-16
Anna-Lena Thorén och Marica Heimdahl på Studenthälsan.

Anna-Lena Thorén och Marica Heimdahl på Studenthälsan.

Sidan uppdaterad 2007-03-16