Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-04-24. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-04-24

Sjuksköterskeutbildning får godkänt

Högskoleverket har granskat Sveriges vård- och medicinutbildningar, däribland utbildningarna till sjuksköterska och specialistsjuksköterska. Högskolan i Halmstad hör till de lärosäten som klarar sig väl i utvärderingen.

Högskoleverket ifrågasätter 40 procent av landets sjuksköterskeutbildningar och 33 procent av utbildningarna till specialistsjuksköterska på grund av allvarliga brister. Högskolan i Halmstad hör till dem som får sina utbildningar godkända.
  
– Vi är jätteglada över att vi har klarat oss så bra. Det är ett målmedvetet kvalitetsarbete under många år - och med många inblandade - som nu bär frukt, säger Ole Olsson, chef för Sektionen för hälsa och samhälle på Högskolan i Halmstad.
  
Högskolan i Halmstads sjuksköterskeutbildning är förlagd till Halmstad och Varberg. Här finns även specialistsjuksköterskeutbildning med olika inriktningar, bland annat hälso- och sjukvård för barn och ungdomar samt disktriktsköterska.
  
Enligt bedömargruppen visar sjuksköterskeutbildningen vid Högskolan i Halmstad tillfredsställande förutsättningar, genomförande och resultat. Den verksamhetsförlagda utbildningen godkänns och samarbetet med landstinget beskrivs som "ovanligt god". Bedömargruppen har dock några rekommendationer, bland annat efterlyser de klinisk utbildning inom äldreomsorgen.
  
– Att stärka de kliniska delarna av utbildningen är något vi arbetar hårt med och vi kommer att ytterligare förstärka våra ansträngningar framöver, säger Ole Olsson.
  
Även specialistsjuksköterskeutbildningen får godkänt av bedömargruppen. Utbildningens genomförande och resultat beskrivs som tillfredsställande. Bedömargruppen har dock flera rekommendationer, bland annat efterlyser de en ökad forskningsaktivitet.
  
– Här har vi redan kommit en bra bit på väg. Nyligen skrev vi avtal med Högskolan i Jönköping och Högskolan i Skövde om samarbete kring forskning och forskarutbildning. Vi kommer också att skriva avtal om samarbete kring masterutbildningar. Inom ramen för avtalet kommer de tre lärosätena att samarbeta kring att bygga upp forskarskolan Hälsa och välfärd i Jönköping, säger Ole Olsson och fortsätter:
  
– Vi är glada för utvärderingen, den är ett kvitto på att vi är på rätt väg, men kommer inte luta oss tillbaka med armarna i kors. De flesta rekommendationer arbetar vi redan aktivt med och mycket arbete återstår.

Halmstad 2007-04-24
  
Läs pressmeddelande och rapport på Högskoleverkets webbplatslänk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2007-04-24