Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-05-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-05-23

Studenter i fokus i nytt forskningsprojekt

Vilka är egentligen Högskolans studenter? Vad har de för drömmar, erfarenheter och planer inför framtiden? Det är frågor som ska besvaras genom ett nytt forsknings- och utvecklingsprojekt på Högskolan i Halmstad.

Projektet ”Före, under och efter utbildningen på Högskolan i Halmstad” går ut på att få kunskap om de studenter som läser i Halmstad, bland annat utifrån bakgrund, mål, behov, motivation, kunskapssyn och framtidsplaner. En grupp studenter ska följas från kursstarten till dess de har gått klart sin utbildning.

– Man kan anta att studenterna sitter i våra klassrum av många olika anledningar. Det måste vi förhålla oss till när vi planerar våra kurser och vår undervisning. En del vill få ett jobb och tjäna pengar, en del är där för den personliga utvecklingens skull och andra kanske vill börja på forskarutbildning, säger Anders Nelson, universitetslektor i pedagogik.   

En av projektets utgångspunkter är att studentgrupperna de senaste åren har blivit större och mer heterogena. Det ställer nya krav på både undervisnings- och examinationsformer.

– För att kunna möta studenternas mål och behov måste vi ha kunskap om dem, säger Anders Nelson.

Pedagogisk och sociologisk forskning


Projektet är ett samarbete mellan Högskolans pedagogiska och sociologiska forskning. Den är sedan ett par år tillbaka samlad inom forskningsmiljön Samhällsförändring, lärande och sociala relationer, SLSR.

Kunskapen ska dels återkopplas till Högskolan och sektionerna, som kan använda den i sitt framtida kvalitetsarbete, dels vara underlag för framtida forskning inom SLSR. Dessutom är tanken att studenter inte bara ska utgöra forskningsobjekt utan även bli delaktiga i projektet genom egna uppsatsarbeten på C- och D-nivå.

Studenter ska följas upp


Undersökningen startar i höst och studenterna kommer att delta vid åtminstone tre tillfällen – i samband med kursstart, mitt under utbildningen och ett par år efter att de gått ut.

– Genom att följa samma grupp studenter får vi unika möjligheter att knyta ihop vad som händer före, under och efter utbildningen. Vi kan till exempel se vilka mål studenterna har när de påbörjar sina studier och vilken betydelse detta har för deras studieresultat, säger Anders.

Studien ska bygga på enkäter, gruppintervjuer och några fria berättelser i skriftlig form. Resultaten från den första delen ska presenteras i februari 2008.

IDA LÖVSTÅL
2007-05-23
Anders Nelson

Anders Nelson

Sidan uppdaterad 2007-05-23