Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-04-12. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-04-12

Studenter visar upp innovation för forskningsvärlden

Holland nästa för två av studenterna på Högskolan i Halmstads magisterprogram för data- och elektroteknik, och deras unika lösning för rullstolar med kraftassistans. Nyligen kom beskedet att de får presentera sitt projekt under den ledande internationella konferensen för robotik och rehabilitering i sommar.

Konferensen ICORR 2007, 10th International Conference on Rehabilitation Robotics, syftar till att lyfta fram de senaste forskningsrönen inom rehabilitering och robotik, och äger rum i Holland i juni. Förutom forskare från hela världen deltar intresseorganisationer och företag inom hälsoteknikbranschen. Två av deltagarna heter Daniel Pettersson och Jonas Johansson, och är studenter på magisterprogrammet för data- och elektroteknik på Högskolan i Halmstad.

De fick i sitt examensarbete uppdrag av företaget Decon Wheel i Hyltebruk, att se om det var möjligt att utveckla en lösning för rullstolar med kraftassistans med trådlös dataöverföring mellan hjul och motor. Men i stället tog de fram ett helt nytt koncept, som är det första i sitt slag.

– Det blev en mycket bättre lösning eftersom det kvittar vilken typ av hjul man använder, man kan få en snyggare design helt enkelt, säger Jonas Johansson.

Rullstolar med kraftassistans har utvecklats för rullstolsburna personer som inte alltid orkar ta sig fram i en mekanisk rullstol. Vid rehabilitering och habilitering är det viktigt att röra på sig i den mån man kan och inte vara helt passiv, vilket är risken med en elektrisk rullstol. De lösningar som finns på marknaden idag är dock både klumpiga och dyra, eftersom de bygger på kraftsensorer som mäter kraften när man manuellt driver hjulen på rullstolen framåt.  

– Vi ville se om det var möjligt att ta fram en lösning utan kraftsensorer, säger Daniel Petersson. I stället för kraftsensorer används så kallade rotationsenkodrar som är kopplade till hjulet.

Lösningen för dessutom med sig en helt ny funktion. Kraftassistansen fungerar nämligen även om någon skjuter på rullstolen eftersom hjulet är kopplat till motorn, som går igång när motoraxeln snurrar.

– Systemet är relativt enkelt att installera på alla elektriska rullstolar. Det kontrolleras via ett reglerkort, där vi även har kopplat in bluetooth för trådlös överföring av data till en extern dator som kan visa signaler i realtid i demonstrationssyfte. Man kan också ställa in hur mycket systemet ska hjälpa till, säger Daniel Petersson, som ser flera möjligheter att vidareutveckla lösningen.

Till exempel kopplas systemet idag av och på via en enkel knapp, men i framtiden kan man tänka sig en kontrollpanel med mer förfinade funktioner. Det finns även fler tänkbara användningsområden.

– Systemet skulle kunna passa för patientliftar på sjukhus eller när det gäller att förflytta tunga saker generellt. Framtiden får utvisa om vi ska titta på andra områden också, säger Jonas Johansson.

Projektet har genomförts inom ramen för TekniqInnovation, som är ett expertkompetensprogram finansierat av KK-stiftelsen där Högskolan i Halmstad är en av flera parter.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Petersson 0732-10 41 42
Jonas Johansson, 0704-77 26 84
Dr. Björn Åstrand, 035-16 71 43, 0733-12 12 85
Ulf Holmberg, professor i reglerteknik, 035-16 71 42

Halmstad 2007-04-12

Sidan uppdaterad 2007-04-12