Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-03-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-03-19

Unikt samarbete träder i kraft

I fredags undertecknade rektorerna för Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde och Hälsohögskolan i Jönköping ett avtal om samarbete inom forskningsområdena hälsa, vård och socialt arbete. I och med detta aktiveras ett ramavtal från i höstas om samarbete inom vetenskapsområdet humaniora och samhällsvetenskap.

Ramavtalet mellan högskolorna i Jönköping, Borås, Skövde, Halmstad och Högskolan Väst slöts för att skapa större volym och högre kvalitet på forskar- och masterutbildningar. Men det är inte förrän det tecknas så kallade hängavtal inom specifika ämnesområden som avtalet aktiveras, det vill säga får konkreta former.

I och med det nya hängavtalet inleder Högskolan i Halmstad ett aktivt samarbete med Hälsohögskolan i Jönköping och Högskolan i Skövde. Avtalet innebär att Högskolan i Halmstad får möjlighet att handleda och examinera forskarstuderande för doktorsexamen. Dessutom skapas förutsättningar för att skapa en forskningsmiljö som är stark enligt nationella såväl som internationella kriterier.

Halmstad 2007-03-19

Sidan uppdaterad 2007-03-19