Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-05-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-05-28

Upprustningen av campus fortsätter

Trade Center får en egen entré och parkeringen vid Kristian den IV:s väg blir en park. Innan året är slut kommer området framför Högskolans huvudentré och biblioteket att se annorlunda ut.

Det har hänt mycket på campus den senaste tiden. Nyligen avslutades upprustningen av den så kallade diagonalen, framför hus I och Kårhuset.
  
I juni inleds nästa fas i upprustningen, etapp två, och då är det dags för området omkring höghuset, Trade Center. Cykelparkeringen och gräsmattan framför huvudentrén och biblioteket kommer att ersättas av en parkanläggning med gångvägar, trädplanteringar, gräsmattor och nya cykelställ. Parken kommer att fortsätta på andra sidan av Kristian den IV:s väg, där det idag är en bilparkering. Denna upprustning kommer att skötas av kommunen som äger marken, och beräknas vara klar före årsskiftet. Kristian den IV:s väg kommer att bli smalare för att få ner hastigheten.
  

Två entréer


Även området mellan Trade Center, biblioteket och Visionen ska rustas upp under sommaren och hösten. Denna del tillhör fastighetsägaren Aberdeen AB. En nyhet blir att Trade Center, som rymmer omkring 40 företag, kommer att få en egen entré med reception i direkt anslutning till höghuset.
  
– Det innebär att Högskolan får en egen huvudentré. Vi kommer att fronta den bättre och det blir tydligare för våra besökare, säger Mats Lyberg, chef på Tekniska avdelningen.
  
Etapp två ska vara klar innan årsskiftet och under 2008 är det dags för den tredje etappen. Den innefattar fortsättningen på diagonalen fram till hus O. Där kommer det då att bli gräsmattor, en vattenspegel och en amfiteater.
  
IDA LÖVSTÅL
2007-05-28

Se karta över campus

Sidan uppdaterad 2007-05-28