Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-11-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-11-19

Utredning från Högskoleverket


Sex av tio lärare disputerade

Högskoleverket, HSV, har gjort en utredning av antalet forskarutbildade vid landets lärosäten. Antalet har ökat något under de senaste åren men förändringen går långsamt, skriver HSV i sitt pressmeddelande. Enligt utredningen är 60 procent av lärarna på landets högskolor och universitet disputerade.

Utredningen visar på skillnader mellan lärosätena. Vissa lärosäten har stora forskningsuppdrag medan många av de mindre högskolorna framför allt bedriver undervisning. Detta påverkar skillnaderna. Vilken typ av utbildningar som bedrivs på lärosätena påverkar också antalet forskarutbildade.

Högskolan i Halmstad har 57 procent disputerade lärare. 23 procent av de adjunkter som inte är disputerade går forskarutbildning.

– Det är glädjande att se att vi har så bra resultat, säger Marita Hilliges, prorektor vid Högskolan i Halmstad. Vi ligger i paritet med, eller bättre än, många lärosäten som har egen forskarutbildning. Vi får samtidigt inte stirra oss blinda på att alla lärare inte är disputerade. Det viktiga är att de har relevant och adekvat utbildning för den undervisning de bedriver. I vissa fall är andra typer av utbildningar eller erfarenheter viktigare än forskarutbildning.

Det vanligaste sättet att höja kompetensen bland högskolans lärare är att ersätta icke forskarutbildade lärare som går i pension med lärare som har en forskarutbildning. Men ett snabbare alternativ kan vara uppgradering av kompetensen bland dem som saknar forskarutbildning.

– Högskolan i Halmstad arbetar aktivt med kompetensförsörjning, säger Marita Hilliges. Vi tar fram strategiska planer för såväl fort- och vidareutbildning av lärare som för rekrytering av ny personal.

Läs pressmeddelandet och mer om utredningen här.länk till annan webbplats

Halmstad 2007-11-19

Sidan uppdaterad 2007-11-19