Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-08-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-08-28

Utvecklingsprojekt får miljoner i stöd från NSHU

Högskolan i Halmstad får nära två miljoner kronor för att utveckla en ny pedagogisk metod inom teknikområdet. Det ska ske i samarbete med lärosätena i Skövde och Örebro. Pengarna kommer från NSHU, myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning.

Projektet går under namnet ”Distribuerad case-metodik inom teknikområdet” och är ett av 16 utvecklingsprojekt i Sverige som har beviljats medel från NSHU.

– Det är jätteroligt och spännande! Detta är ett pedagogiskt utvecklingsprojekt som samtidigt bygger nya broar mellan lärosäten, säger Pernilla Nilsson, projektledare och doktorand inom didaktik på Högskolan i Halmstad.

Projektet går ut på att utveckla en pedagogisk metod för undervisningen inom mastersprogrammet Produkt- och produktionsutveckling som startar hösten 2008. Detta ska ske i samarbete med Örebro universitet och Högskolan i Skövde.

Studenterna får fall att lösa


Metoden som ska utvecklas bygger på så kallad case-metodik, som innebär att studenterna i undervisningen får olika ”fall” att lösa. Fallen kan vara av praktisk karaktär, som att utveckla en teknisk konstruktion, eller ett teoretiskt problem.

– Att arbeta med ”case” är egentligen inget nytt. Det nya är att det ska ske i samarbete med andra lärosäten, säger Pernilla Nilsson.

Kursansvariga från respektive lärosäte ska gemensamt utveckla fallen. De ska även ha möjlighet att utbyta pedagogiska idéer och erfarenheter och bistå varandra med olika kurser. Till sin hjälp har de Pernilla Nilsson.

– Min roll är att vara en coach och ett pedagogiskt stöd för lärarna. Även studenterna har en viktig roll och de kommer att vara med och utveckla metodiken, säger hon.

Utbildning nära verkligheten


Studenterna kommer under utbildningen att samarbeta med studenter från de andra lärosätena. Med hjälp av till exempel e-post, telefonkonferenser och rena mötestillfällen ska studenterna tillsammans lösa sina uppgifter.  

– Tanken är att bidra till ett mer verklighetsnära arbetssätt. I arbetslivet sitter man sällan ensam och arbetar, det en ständig samverkan mellan andra människor och andra myndigheter eller organisationer. Detta är ett sätt att lära sig att ta nya kontakter, samarbeta och diskutera, säger Pernilla Nilsson.

NSHU fördelar totalt 30 miljoner kronor till olika utvecklingsprojekt. Av 137 intresseanmälningar valdes 36 stycken ut som fick skriva en fullständig ansökan. Av dem beviljades alltså 16 projekt medel.

IDA LÖVSTÅL
2007-08-28
Projektledare Pernilla Nilsson,

Projektledare Pernilla Nilsson,

Sidan uppdaterad 2007-08-28