Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-10-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-10-08

Välbesökt seminarium om nanoteknik

Onsdagen den 3 oktober arrangerades ett seminarium om nanoteknik på Högskolan i Halmstad. Ett 40-tal personer deltog bland annat från företag och forskningsinstitut. Också personer verksamma inom forskning och utbildning på Högskolan medverkade. Detta gav möjligheter till intressanta diskussioner kring framtida utveckling och samverkan.

Föredrag om nanoelektronik, magnetiska nanopartiklar, funktionella ytor och nya material varvades med informationspass om kvalitetssäkrad mätteknik och internationella framsteg. Håkan Pettersson från Högskolan i Halmstad introducerade deltagarna i nanoteknikens fascinerande värld. Därefter följde Christer Johansson från Imego, Leslie Pendrill från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och Bengt-Göran Rosén från Högskolan i Halmstad. Hans-Erik Eldemark avslutade med att berätta om de möjligheter som Högskolan i Halmstad kan erbjuda för att utveckla till exempel en affärs- eller produktidé.

Seminariedeltagarna fick också besöka Rydbergslaboratoriet och CERES e-lab där labbutrustningen demonstrerades. Under dagen fanns många tillfällen för frågor och diskussioner, vilket i sin tur gav flera idéer och uppslag att arbeta vidare med tillsammans med företag.

Seminariet arrangerades i samverkan mellan minST, Högskolan i Halmstad, Imego, SP och Nanometer Structure Consortiet vid Lunds universitet.

Halmstad 2007-10-08

Under seminariet besöktes Rydbergslaboratoriet och CERES e-lab där labbutrustningen demonstrerades.

Under seminariet besöktes Rydbergslaboratoriet och CERES e-lab där labbutrustningen demonstrerades.

Sidan uppdaterad 2007-10-08