Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2007-04-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2007-04-13

Växande arbetsmarknad inom affärssystem

Affärssystemprogrammet är en ny sektionsövergripande utbildning som startar till hösten. Det är arbetsmarknadens efterfrågan på kompetens som resulterat i en vidareutveckling av tidigare utbildningar på Högskolan.

Högskolan i Halmstad har en lång historia när det gäller att kombinera IT och ekonomi. På 80-talet kom utbildning till ADB-ekonom och på 90-talet IT-ekonom. Nu kommer nästa generation utbildningar inom området, nämligen Affärssystemprogram med inriktning mot informatik eller företagsekonomi.

Orsaken är bland annat att det idag råder brist på arbetskraft inom området och arbetsmarknadens efterfrågan förväntas öka ytterligare.
  
– Anställningsbarhet har varit ledordet i arbetet med att utforma den nya utbildningen och flera företag är knutna till utbildningen redan från början. Det som skett är en form av produktutveckling, säger Lars-Göran Persson, som ansvarar för programmet med inriktning företagsekonomi.
  

Högskoleövergripande arena


Utbildningen är en del av den plattform som håller på att byggas upp under namnet Arena Affärssystem.
  
– Arena kan liknas vid ett paraply som rymmer mycket verksamhet, säger Lars-Göran Persson. Det är en miljö som är högskoleövergripande och går in i såväl grundutbildning som forskning och samverkan. Vi ser det som en resurs för Högskolan och även för regionen.
  
– Hittills har vi bland annat skapat ett nätverk av kompetens inom både akademi och näringsliv, berättar Maria Åkesson, som ansvarar för programmet med inriktning informatik.
  

Samarbete med företag


För att öka samverkan med arbetslivet och även höja kvaliteten på utbildningen ingår så kallad work placement. Det innebär att studenterna gör någon form av utvecklingsarbete förlagt på ett företag, och examineras vid Högskolan.
  
– Affärssystemet är ju hjärtat i många företag. Därför behöver man som student komma ut i en verklig verksamhet under utbildningstiden för att förstå komplexiteten med affärssystemen, säger Maria Åkesson.
  
– Work placement är något som ligger i tiden. Detta öppnar för nya möjligheter framåt när det gäller att utforma utbildningen tillsammans med näringslivet, säger Lars-Göran Persson.
  
Affärssystemprogrammet söks som två separata program, där det ena har inriktning företagsekonomi och det andra informatik. De två första åren är gemensamma och studenterna väljer i praktiken inriktning till tredje året.
  
INGRID EKSTRÖM
2007-04-13
Sidan uppdaterad 2007-04-13