Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-03-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-03-19

Blivande lärare visade nya metoder för undervisning i matematik

Onsdagen den 19 mars visade lärarstudenter på Högskolan i Halmstad en utställning om hur man kan arbeta med matematik och barn i skolan, så kallad matematikdidaktik. Besökare kunde då se exempel på hur man kan lära ut matematik på nya kreativa sätt.

Emelie Cedervall och Maria Hansson har i sitt projekt hämtat inspiration från konsten. Utgångspunkten är Paul Klees berömda verk ”Castle and Sun”, som består av en mängd geometriska figurer i olika färger.

– Vi fick idén eftersom det i verket finns mycket matematik att arbeta med. Utifrån figurerna har vi hittat på olika aktiviteter för eleverna, som att mäta omkrets, beräkna area och räkna bråk. Barnen kan även klippa egna figurer i olika färger, säger Emelie.

Projektet är tänkt till elever i årskurserna 4–6.

– Med detta vill vi på ett enkelt sätt visa att matematik både är roligt och inte behöver vara särskilt svårt, säger Emelie.  

De 27 studenter som medverkade i utställningen läser på lärarutbildningen med inriktning på Barn, matematik och naturorienterade ämnen. Utställningen var en del av examinationen i kursen Grundläggande matematik.

Särskilt inbjudna till utställningen var bland andra lärare i kommunen, skolledare, föräldrar och elever.

IDA LÖVSTÅL

2008-03-19

Maria Hansson och Emelie Cedervall har i sitt projekt utgått från Paul Klees "Castle and Sun" (mitten).

Maria Hansson och Emelie Cedervall har i sitt projekt utgått från Paul Klees "Castle and Sun" (mitten).

Mathilda Strandberg och Johanna Gullberg har utvecklat en idé om hur man kan arbeta med en pi-temadag i skolan.

Mathilda Strandberg och Johanna Gullberg har utvecklat en idé om hur man kan arbeta med en pi-temadag i skolan.

Sidan uppdaterad 2008-03-19