Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-04-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-04-10

Datorn skärper blicken

Vårt synsinne är fantastiskt! Vi kan känna igen ett ansikte bland hundratals andra och vi kan snabbt avgöra – med en enda blick – om det finns något fel på en pryl. Att låta maskiner eller snarare datorer bli ”seende” och kvalitetsgranskare blir allt vanligare och något som är önskvärt inte minst inom industrin.

Med ständig utveckling och förbättring av teknik blir det också möjligt att bygga in sådana funktioner i industriella processer. Tillämpningsområdena för tekniken ökar i snabb takt.

En som kan detta med maskinellt seende är Kenneth Nilsson, universitetslektor på IDE och verksam i forskningsmiljön IS-labb. Han har lång erfarenhet av forskning och undervisning om intelligenta system och i onsdags höll han en kurs i ämnet för ett tiotal yrkesverksamma ingenjörer och produktutvecklare inom industrin.

– Jag håller en kort teoretiskt genomgång och sedan får deltagare ”labba”, dvs. göra ett antal övningar med hjälp av datorn för att testa olika metoder för att behandla och analysera bilder, berättar Kenneth. Det ger en förståelse för tekniken och möjliga användningsområden.

Övervakning med hjälp av datorer för att till exempel tolka bilder eller för att granska kvaliteten kan användas inom en rad områden. Tidningstryckerier är ett exempel, där en kamera övervakar kvaliteten på färgtrycket under själva tryckprocessen och ”larmar” om det inte är tillräckligt bra. Ett annat stort område är sjukvård och medicinteknik.

Johan Folkesson och Johnny Svensson arbetar båda på utvecklingsavdelningen på HemoCue i Ängelholm, ett företag som tillverkar och säljer analyssystem för sjukvården. De är nyfikna på den nya tekniken och på vilket sätt den skulle kunna användas på deras arbetsplats.
– Vi använder dataövervakning redan i dag i våra processer men det går alltid att utveckla och förbättra, berättar Johan. Kvalitetssäkring av produkterna är jätteviktigt.

Kenneth har hållit liknande kurser förut och tycker att det tillför mycket att samverka med näringslivet:
– De kursdeltagarna har andra erfarenheter än jag och ställer helt andra frågor än till exempel mina programstudenter. Det ger en verklighetsanknytning som jag i min tur kan använda i undervisningen och i min forskning.

Kursen ges inom KK-stiftelsens expertkompetenssatsning – minST – som syftar till att ge mindre svenska företag utbildning i mikro- och nanosystemteknikens möjligheter.

LENA LUNDÉN      

FOTNOT: Övriga deltagare på Kenneths kurs jobbar i vanliga fall på Stora Enso, Emwitech, Gedevelop och Imego.

2008-04-10

Varvar teori och praktik. I Kenneth Nilssons kurs för yrkesverksamma får deltagarna testa olika teroier i praktiken.

Varvar teori och praktik. I Kenneth Nilssons kurs för yrkesverksamma får deltagarna testa olika teroier i praktiken.

Johnny Svensson och Johan Folkesson från företaget HemoCue i Ängelholm är nyfikna på den nya tekniken.

Johnny Svensson och Johan Folkesson från företaget HemoCue i Ängelholm är nyfikna på den nya tekniken.

Sidan uppdaterad 2008-04-10