Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-08-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-08-18

Effektiv energianvändning


Sommarkurs med internationell prägel

Under två veckor lever ett 20-tal personer från ett tiotal länder internatliv i Falkenberg. De pluggar, äter och sover ihop medan de läser en specialkurs om effektiv energianvändning inom ramen för ett EU-projekt. Sven Werner och Göran Sidén från Sektion för ekonomi och teknik på Högskolan i Halmstad är deras lärare.

Kursen är intensiv och tempot ganska högt. Mellan klockan 9 och 17 varje dag är schemat fulltecknat. Det är föreläsningar, laborationer och studiebesök. Dessutom ska deltagarna hinna med ett projektarbete som de ska redovisa när kursen slutar nästa vecka.

– Visst är det mycket, säger Sofia Munther, en av två svenska deltagare. Men kul och otroligt lärorikt. Det är också roligt att träffa så många människor från andra länder.

Sofia hörde talas om EU-projektet och kursen när hon besökte Högskolans öppet hus i våras. Hon funderar på om hon vill bli ingenjör och kursen hjälper henne att ta reda på det.

– Jag vill nog bli det. Energi är häftigt!

Återkommer år efter år


De flesta deltagare kommer alltså inte från Sverige. De är i stället hemmahörande i bland annat Tyskland, Nigeria, Mexiko, Slovenien, Tjeckien och Österrike. En del är högskolestudenter och ser kursen som ett komplement till sina ordinarie studier. Andra är intresserade av kursen av andra skäl.

– Det är allt från nybörjare till doktorander, berättar Sven Werner, professor i energiteknik vid Högskolan i Halmstad, som har varit med och arrangerat liknande kurser i tre år. Två om året har vi haft, samma upplägg men med olika innehåll.

Det är populära kurser. En del har gått de tidigare och är nu i Sverige för andra eller tredje gången i samma syfte.

– Jag gick en annan kurs förra året. Den var jättebra och jag ville gå flera kurser, berättar Tomaž Dintinjana från Slovenien.

Just den här kursen handlar om effektiv energianvändning och syftet är att visa, testa och diskutera effektivare energianvändning inom olika energisystem – till exempel fjärrvärme – inom byggnation och inom industrin. Den ges alltså inom ramen för ett EU-projektet kallat ”Energy in Minds” med projektpartner i fyra länder: Sverige, genom Falkenbergs kommun, Tyskland, Österrike och Tjeckien.  Projektet är i sin tur en del av EU-programmet Concerta.

Nästa år är sista året i denna omgång men Sven Werner och Göran Sidén funderar redan på hur de ska ta tillvara erfarenheterna för att ge nya kurser.

– Det vore synd om det inte kunde bli en fortsättning eller komma till nytta på något sätt, säger Göran, som vanligen undervisar i energiteknik på Högskolans ordinarie kurser och program. Upplägget har visat sig fungera väl och lämpar sig säkert för andra kurser också.

Praktik och teori varvas med studiebesök


En tredjedel förläsningar, en tredjedel praktiska övningar och en tredjedel projektarbete, så ser dispositionen för ”Effektiv energianvändning” ut. Studiebesök på företag och offentliga förvaltningar ingår också. Föreläsningarna äger rum på Lärcentrum i Falkenberg, laborationerna på Högskolan i Halmstad.  
Experimentlust. Martina Kopcilova från Tjeckien, Thaïs Heintz från Frankrike och Ayoola O. Ademola från Nigeria testar olika sätt att koka vatten på. Vilket är mest energieffektivt?

Experimentlust. Martina Kopcilova från Tjeckien, Thaïs Heintz från Frankrike och Ayoola O. Ademola från Nigeria testar olika sätt att koka vatten på. Vilket är mest energieffektivt?

Martina Kopcilova från Tjeckien, Thaïs Heintz från Frankrike och Ayoola O. Ademola från Nigeria sitter vid en av labb-stationerna och testar vilket sätt som är mest energieffektivt att koka vatten på.

Thaïs studerar till arkitekt hemma i Frankrike. En av hennes kompisar gick en av projektets kurser förra året och tipsade henne om hur bra den var.

– Energi och energianvändning är jätteviktigt – och kommer att bli ännu viktigare i framtiden – när man ska rita och bygga hus, konstaterar Thaïs. Ni ligger långt framme i Sverige på området och kan mycket. Jag kommer att ha stor nytta av kursen, inte minst de praktiska delarna.

Martina håller med, även om hon framför allt har kommit till Sverige och går kursen för att det är så roligt:

– Jag har egentligen avslutat min utbildning hemma. Men ämnet är så spännande och Sverige ett fantastiskt land. Jag älskar naturen och människorna här. Jag har varit här förut och ville komma tillbaka.

Thaïs, Martina och Ayoola fortsätter att räkna febrilt. De avbryts plötsligen av Göran Sidén:

– Dags att byta station.

Grupperna skriver ner de sista resultaten innan de förflyttar sig till nästa bord och nästa experiment. Hmm, hur kan man duscha effektivare?

Text: LENA LUNDÉN. Bild: IDA LÖVSTÅL

Återvänder gärna. Sofia Munther från Halmstad och Tomaž Dintinjana från Slovenien studerar hur en av Högskolans byggnader värms upp av fjärrvärme. ”Jag är med i EU-projektet för min kommuns räkning och tänkte att det var intressant att gå en av kurserna", berättar Tomaž som gick en förra året också.

Återvänder gärna. Sofia Munther från Halmstad och Tomaž Dintinjana från Slovenien studerar hur en av Högskolans byggnader värms upp av fjärrvärme. ”Jag är med i EU-projektet för min kommuns räkning och tänkte att det var intressant att gå en av kurserna", berättar Tomaž som gick en förra året också.

Engagerad lärare. Göran Sidén undervisar vanligen på Högskolans kurser i energiteknik. För tredje året är han också lärare på sommarkurserna inom EU-projektet ”Energy in Minds”. ”Det är jätteroligt och jag hoppas det kan bli en fortsättning när just det här projektet tar slut.”

Engagerad lärare. Göran Sidén undervisar vanligen på Högskolans kurser i energiteknik. För tredje året är han också lärare på sommarkurserna inom EU-projektet ”Energy in Minds”. ”Det är jätteroligt och jag hoppas det kan bli en fortsättning när just det här projektet tar slut.”

Sidan uppdaterad 2008-08-18