Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-10-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2008-10-28

Efterfrågan skapar nya program på Högskolan till nästa läsår

I fredags spikades höstens utbildningsutbud för nästa läsår. Ett av de nya program som startar är Socialt arbete – ledning och organisering i en föränderlig välfärd.
– Vi har haft som uppdrag från rektor att se om vi kunde starta ett socionomprogram, men kom fram till att vi i stället ville nischa på något som socionomerna inte har, och det är socialt företagande i stort, säger programansvarig Ingrid Karlsson.

Inriktningen är mot äldreomsorg och handikappomsorg. Men i de kontakter som skapas med omvärlden inför programstarten ingår även brukargrupper inom missbruk och psykisk ohälsa.

– Vi ser att man kan utveckla företagande och samverkan med brukarna. Det kan handla om personlig assistans där det redan i dag är brukarna själva som anställer, och här kan man till exempel vara chef för dessa assistenter, säger Ingrid Karlsson. Man kan både vara egen företagare och jobba på till exempel ett fontänhus där det finns behov av ledare.

Fältarbete och individuella planer
Ingrid Karlsson menar att det finns allt fler privata företagare inom det sociala området och att det här behövs fler utbildade ledare. Socionomer är mer inriktade på behandling och utredningar och inte ledarskap.

Utbildningen innehåller fältarbete varje termin och studenterna får förutom socialt arbete (som är huvudämnet) läsa bland annat ledarskap, ekonomi och juridik. Utbildningen ger en kandidatexamen i socialt arbete och man kan arbeta som exempelvis projektledare, områdeschef eller föreståndare.

En termin består av valfria kurser och här är tanken att den som vill ska kunna fokusera på ledning och drift och kanske läsa mer juridik och ekonomi.
– Vi ska ha personlig rådgivning och individuell plan för alla student där vi gör klart för dem att de kan läsa kurser både på andra högskolor och utomlands om de vill profilera sig, säger Ingrid Karlsson. Vi ska låta dem nischa sig.

Vem vänder sig programmet till?
– Vi har en förhoppning att det inte är enbart ungdomar som söker även om vi självklart vill ha dem också, säger Ingrid Karlsson. Vi ser gärna att de som redan är verksamma söker sig hit. Vi vill gärna ha blandade grupper för mer dynamik.

Socialt arbete – ledning och organisering i en föränderlig värld är inte det enda program som är nytt från nästa läsår. Totalt startar tio nya utbildningar, flera av dem som svar på efterfrågan.
– Vi skaffar oss också nya kompetenser och kring dem bygger vi nya kurser, säger Ole Olsson, vice ordförande i Högskolans utbildningsnämnd.

Några andra nyheter är Internationella relationer och nationalekonomi med internationell profil, och Psykologiprogrammet. Det sistnämnda är enligt Ole Olsson efterfrågat av studenterna.
– Vi tror mycket på detta och tror det kan bli attraktivt. Man blir inte psykolog utan det handlar om konsultativt arbetssätt och coachning, säger Ole Olsson.

Sjuksköterskeprogrammet för utländska sköterskor, som också startar nästa höst, har tidigare funnits genom avtal med länsarbetsnämnden men de pengarna är slut.
– Men vi tror att behovet finns och vi riktar oss till redan yrkesverksamma inom vården och därför bedrivs utbildningen på halvfart och även på distans.

ANNIKA JOHANSSON

FAKTA
Högskolestyrelsen beslutade i fredags om utbildningsutbudet för 2009/2010. Tio nya program finns med, tre program förändras eller läggs ner. För kursernas del handlar det om att en stor del av 7,5-kurserna tas bort på grund av minskad efterfrågan. IDE kommer att erbjuda samtliga programkurser som fristående kurser.

Nya program
Inom styrkeområde verksamhet

 • Internationella relationer och nationalekonomi, 180 hp. Programmet, som är ett samarbete mellan HOS och SET, har en inriktning på Öst- och Sydostasien. Undervisningen sker på engelska och programmet innehåller en termin förlagd i Asien, antingen för studier eller praktik.
 • Socialt arbete – ledning och organisering i en föränderlig välfärd, 180 hp. Startar som svar på stor efterfrågan från samhället

Inom styrkeområde livskvalitet

 • Psykologiprogrammet – inriktning idrott och arbete, 180 hp. Programmet är i huvudsak en paketering av fristående kurser till ett sammanhållet program.
 • Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen, 120 hp
 • Magisterprogram i sociologi, 60 hp
 • Masterprogram i hälsovetenskap, 120 hp
 • Lärarprogrammet – inriktning naturvetenskap, människa och miljö, 270/300 hp
Programmet är en sammanslagning av två tidigare inriktningar, biologi: naturens samband och naturorienterande ämnen/naturkunskap

Inom styrkeområde produkter

 • Byggingenjör – fastighet och energi – introduktionstermin. Programmet är en ny inriktning på byggprogrammet och startar som en konsekvens av att Fastighetsingenjörsprogrammet läggs ner.
 • Byggingenjör – fastighet och energi, 180 hp. Programmet är en ny inriktning på byggprogrammet och startar som en konsekvens av att Fastighetsingenjörsprogrammet läggs ner.
 • Magisterprogram i energiteknik, 60 hp

Program som läggs ner eller förändras

 • Fastighetsingenjörsprogrammet läggs ner och ersätts av en ny inriktning på Byggingenjörsprogrammet.
 • De två inriktningarna på Medie- och kommunikationsvetenskapligt program slås samman och får namnet Programmet för medier och kommunikation i teori och praktik.
 • Lärarprogrammet Språk, kommunikation, lek och rörelse ändrar namn till Språk, kommunikation och skapande processer. Det erbjuds framöver även för grundskolans tidigare år.
Ingrid Karlsson är programansvarig för det nya programmet Socialt arbete – ledning och organisering i en föränderlig välfärd. <br />Bild:ANNIKA JOHANSSON.

Ingrid Karlsson är programansvarig för det nya programmet Socialt arbete – ledning och organisering i en föränderlig välfärd. <br />Bild:ANNIKA JOHANSSON.

Sidan uppdaterad 2008-10-28